Populært med skoleledelse


­ Flertallet av studentene som studerer skoleledelse har så langt vært kvinner, sier amanuensis Jorunn Møller. Her foran Helga Engs hus, der mye av undervisningen foregår. (Foto: Ståle Skogstad)

Skoleledelse er blitt et populært studium. Mange rektorer, undervisningsinspektører og lærere fra Oslo og Akershus ønsker å bli bedre ledere og setter seg derfor på skolebenken igjen.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

­ Studiet gir en grunnfagskompetanse på 20 vekttall, fordelt på to semesteremner. Til sammen bruker studentene to år på å studere skoleledelse på deltid, forteller amanuensis Jorunn Møller ved Senter for lærerutdanning og skoletjeneste (SLS).

Ledelseskompetansen som gis, skal kunne brukes på alle nivåer i skoleverket. Blant temaene er skolen som organisasjon, pedagogikk- og personalledelse, økonomistyring, arbeidsgiverrollen og lederutvikling.

SLS har startet med sitt fjerde kull, og har for tiden 45 studenter på førstesemester og 33 på andresemester.

­ Hovedvekten av våre studenter er kvinner, og alle er i full jobb ved siden av studiene, sier hun.

I tillegg til undervisning arbeider studentene sammen i grupper med veiledere. Ved SLS er flere personer involvert i forskningsprosjekter knyttet til skoleledelse.

STORT BEHOV

­ Initiativet til studiet kom fra skolefolk selv som mente det var et stort behov for en videreutdanning innen skoleledelse. Vårt tilbud skiller seg ut fra Bedriftsøkonomisk Institutts ledelsestilbud ved at vi satser mer på den pedagogiske ledelsesfunksjonen, forteller Møller.

At det er vanskelig å være øverste leder på en skole, skulle stridighetene ved enkelte Oslo-skoler vise. SLSs utdanningstilbud vil gi lederne bedre ledelseskompetanse.

­ Som formell leder i skolen må man ha innsikt i læreplanene, kunne analysere dem og forholde seg kritisk til dem. Samtidig som lederen må forholde seg til det spesielle ved sin skole, må hun også kunne se skoleledelse i et kulturelt og politisk perspektiv, sier Møller.

Mange av deltakerne har ønsket at studiet skal vokse til å bli et hovedfag. Allerede fra våren 1996 regner Møller med at SLS kan tilby et mellomfagstillegg.

FJERNUNDERVISNING

­ Vi arbeider med å utvikle de første fem vekttallene i studiet for fjernundervisning. Forelesninger skal tas opp på video, og dessuten vil vi benytte oss av det elektroniske informasjonsnettet Internet. Vi vil også forsøke å knytte mer forskning til dette feltet, sier Møller.

Studentene må selv betale for å studere skoleledelse. Studiet vil totalt beløpe seg til 10 000 kroner.


Publisert 24. jan. 1996 21:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere