SMÅSTOFF


 • Kongen åpnet nytt bygg
 • Skriver Hydros historie
 • Jacob Jervell hedret
 • Mat i sommer?
 • Prisutdeling under Åpne Dager
 • Faulkner i fokus
 • Nytt fakultet
 • Institutter samles
 • Flere studieplasser
 • Doktorrekord
 • Ikke kast det!
 • Nytt fra forlagsbransjen
 • Færre søkere

  Kongen åpnet nytt bygg

  Fredag 19. mai: Kongen ankommer for å innvie Sosial- og helsedepartementets nye bygning i Lovisenberggaten, der Odontologisk institutt for patologi og Klinisk forskningslaboratorium har fått en hel etasje til disposisjon. I de andre etasjene holder Folkehelsa til. (Foto: Hanne Buxrud)

  Skriver Hydros historie

  Prosjektkoordinator Kjetil Gjølme Andersen ved bysten til en av dem som har betydd noe i Hydros historie, tidligere generaldirektør Johan B. Holte.

  Vitenskapelig assistent Kjetil Gjølme Andersen ved Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV) er tilsatt som sentrets prosjektkoordinator for å skrive første bind av Hydros historie. Verket kommer ut i tre bind i anledning av Hydros hundreårsjubileum i 2005. Første bind omfatter perioden fra 1905­45. Gjølme Andersen og hans medarbeidere samarbeider med forskere ved Bedriftsøkonomisk Institutt i Sandvika.
  I tillegg skal Gjølme Andersen skrive forskningshistorien til Norsk Hydro sammen med vitenskapelig assistent Gunnar Yttri.

  Jacob Jervell hedret

  En stolt professor Jervell (nr. 2 fra venstre) omkranset av informasjonsdirektør i Universitetsforlaget Nils Petter Hedemann (t.v) og bokredaktørene Turid Karlsen Seim, David Hellholm og Halvor Moxnes. (Foto: Ståle Skogstad)

  Professor emeritus Jacob Jervell fylte 70 år den 21. mai i år, og i den forbindelse ble han hedret med en mottakelse i regi av Det teologiske fakultet og Universitetsforlaget. I anledning dagen er det gitt ut et festskrift: Mighty Minorities? Minorities in Early Christianity - Positions and Strategies. Redaktøren for festskriftet er Turid Karlsen Seim, David Hellholm og Halvor Moxnes. Jervell var professor ved Det teologiske fakultet fra 1960 til 1988.

  Mat i sommer?

  Studentkafeene opererer med begrenset åpningstid i perioden 23. juni til 14. august. Flere kantiner vil også stenge i sommermånedene. Her bringer vi en oversikt over hvor og når man kan få tilfredsstilt mage og gane i tiden som kommer:

  Kantinen i Frederikke fra kl. 09.00 til kl. 16.00.
  Informatikkafeen i Gaustadalleen fra kl. 09.00 til kl. 15.00.
  Kantinen i 10. etasje i Administrasjonsbyggningen fra kl. 10.30 til kl. 13.30.
  HF-kafeen i 12. etasje i Niels Treschows hus fra kl. 10.00 til kl. 13.00.
  SV-kantinen i Eilert Sundts hus fra kl. 08.30 til kl. 15.00.
  Kafe Helga i Helga Engs hus fra kl. 09.00 til kl. 15.00.

  I tillegg holder Friluften Uteservering på Universitetsplassen på Blindern åpent når det er fint vær.

  Prisutdeling under Åpne Dager

  Fristen nærmer seg for å foreslå kandidater til den nye forskningsformidlingsprisen. Innen 30. juni skal forslagene være sendt Informasjonsavdelingen.Vi minner om at kandidater til prisen kan foreslås av grunnenheter, fakulteter og grupper av ansatte og studenter. Minst fem personer må undertegne et forslag, og det må legges ved relevant dokumentasjon på kandidatenes populærvitenskapelige arbeid. Den heldige vinner mottar 50 000 kroner under universitetets Åpne Dager i oktober i år.

  Forslag sendes til: Informasjonsavdelingen, Postboks 1076 Blindern, 0316 Oslo.

  Faulkner i fokus

  Når dette leses, er litteratursymposiet om William Faulkner avsluttet. Tredve ledende internasjonale forskere innen sørstatslitteratur har i løpet av fem dager drøftet Faulkners noveller. Symposiet ble arrangert av Universitetet i Oslo og Det Norske Videnskaps-Akademi og ble ledet av litteraturprofessor Hans H. Skei.

  Nytt fakultet

  Fra 1. januar 1996 skal et utdanningsvitenskapelig fakultet være i virksomhet. De pedagogiske miljøene ved universitetet blir endelig samlet. Det nye fakultetet skal omfatte Institutt for spesialpedagogikk, Senter for lærerutdanning og skoletjeneste og Pedagogisk forskningsinstitutt. Det nye Helga Engs hus blir fakultetets hovedbygning.

  Institutter samles

  Regjeringen foreslår at fire sosialpolitiske forskningsinstitutter skal slås sammen fra 1. januar 1996. Forslaget bygger på en innstilling fra et utvalg nedsatt av Norges forskningsråd og gjelder Institutt for sosialforskning (INAS), Norsk gerontologisk institutt (NGI), Barnevernets utviklingssenter (BVU) og Program for ungdomsforskning (UNGFORSK). Den nye organiseringen skal gjøre instituttene bedre rustet til å møte faglige utfordringer.

  Flere studieplasser

  Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har fordelt 923 nye studieplasser. Universitetene har fått 354 av dem, og høgskolesektoren er tildelt 569 plasser. Universitetet i Oslo er tildelt 66 av de nye studieplassene, og av dem skal 26 brukes på helsefag (farmasi, medisin og psykologi), 20 plasser er øremerket nye hovedfagsstudenter, og 20 plasser skal brukes til praktisk-pedagogisk utdanning.

  Doktorrekord

  Norge har satt ny rekord i antall doktorgradsdisputaser. I 1994 disputerte 550 personer for doktorgraden ved universiteter og høyskoler. 89 prosent av dem disputerte ved Universitetet i Trondheim. Det er Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning som holder oversikt over Norges doktorander.

  Ikke kast det!

  Skal dere kvitte dere med gammelt utstyr på jobben? TV-forum ved USIT skal hjelpe til med opprettelsen av en nasjonal fjernsyns- og radiostasjon i Sør-Karelia, Russland. Utenriksdepartementet har bevilget 413 000 kroner til prosjektet, som er kommet i gang etter et initiativ fra Stiftelsen Grønne Norden. Men det trengs utstyr, og alt er av interesse, møbler, kopimaskiner, PC-er etc. Har du noe du vil bli kvitt, så ta kontakt med Håkon Stang i Grønne Norden på mobiltelefon 94 19 68 15.

  Nytt fra forlagsbransjen

  Aventura forlag har ansatt Inga Bostad som ny forlagssjef. Bostad er magister i filosofi fra Universitetet i Oslo og arbeider i dag som forlagsredaktør i Cappelen Forlag. I tillegg har hun halv stilling som universitetslektor i filosofi ved Universitet i Oslo.

  Universitetsforlaget har ansatt Trond Andreassen som ny forlagssjef i Universitets- og høyskoleavdelingen. Han er nå generalsekretær i Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening.

  Færre søkere

  Søknaden til de statlige høyskolene er gått ned med omtrent syv prosent. Det er sosialarbeiderutdanningen som har størst tilbakegang i søkermassen. Søkingen til allmennlærerutdanningen har også gått noe tilbake, mens sykepleierutdanningen er stabil. Størst antall søkere er det til Høgskolen i Oslo, men også her er det en nedgang i forhold til i fjor. Søknadstallene til universitetene er ikke med i denne oversikten fra Samordnet Opptak. En samlet oversikt over antall søkere til høyere utdanning vil foreligge i midten av juni.

 • Publisert 24. jan. 1996 21:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:00
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere