HVA SKJER


Sommerbesøk på Tøyen

Skoletjenesten ved De naturhistoriske museer inviterer skoleklasser på sommerbesøk tirsdag til fredag kl. 9.30­14.30 frem til 16. juni.

I Mineralogisk-geologisk museum kan elevene blant annet ta med egne steiner som museet kan hjelpe å bestemme, lage klassens egen steinsamling eller løse stein- og mineralkryssord.

I Paleontologisk museum kan elevene finne fossiler, løse fossilkryssord og studere og farge dinosaurer.

I Zoologisk museum arrangeres natursti med utlagte spor og sportegn, elevene kan dissekere fisk, de kan kikke på de ulike stadier av spyflue forstørret i lupe og se film blant annet med dyr fra Dyreparken i Kristiansand.

Museumslærere og hovedfagsstudenter vil være til stede for å hjelpe til med aktivitetene.

Ring Skoletjenesten, tlf. 22 85 16 42 mellom kl. 10 og 12 for nærmere opplysninger.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

8. juni: «1000 år kirke i Norge. Har vi grunn til å jubilere?» v/biskop Per Lønning.

Senter for kvinneforskning

Gender and Work

Dette seminaret holdes onsdag 14. juni kl. 9.30­16 i Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31. Seminaret vil være et møte mellom historikere og samfunnsvitere og ta opp noen aktuelle spørsmål i forskningen om kjønn og arbeidsliv. Professor Alice Kessler-Harris fra Rutgers University er en av bidragsyterne. Faglig ansvarlige er forsker Anne-Lise Ellingsæter, Institutt for samfunnsforskning og professor Gro Hagemann, Senter for kvinneforskning. Nærmere opplysninger hos sistnevnte, tlf. 22 55 45 10. Forskerkurs: Erfaringsbegrepet i feministisk teori

holdes mandag 19. ­ onsdag 21. juni i Senter for kvinneforskning, Seminarrommet, 5. etasje, Sognsvn. 70. Hensikten er å rette søkelyset mot aktuelle temaer knyttet til erfaringsbegrepet i feministisk teori, dets metodologiske og vitenskapsteoretiske status innen en bredere kunnskapsteoretisk og filosofisk referanseramme. Professor i historie ved University of Madison, Linda Gordon og ass.professor i filosofi ved Syracuse University i New York, Linda Alcoff vil forelese.

Vår kamp er kronet med seier

Utstilling i Universitetsbiblioteket i anledning av frigjøringsjubileet. Biblioteket har fått til disposisjon en serie fargefotografier som aldri tidligere har vært vist offentlig. Fotografen har fanget inn spontane gledesutbrudd, feiring av den første 17. mai i frihet, hjemsending av fanger fra Grini, allierte tropper og kongefamiliens hjemkomst. Utstillingen blir stående frem til 17. juni.

Åpningstider: mandag­fredag 8.30­19.45, lørdag 8.30­13.45.

sink og magnesiums forskjellige rolle i enzymer.

O.E. Rølvaag Internasjonale Litteratur Seminar

Universiteter, høyskoler, organisasjoner og enkeltpersoner inviteres til et internasjonalt litteraturseminar om den kjente norsk-amerikanske forfatteren Ole Edvart Rølvaag som utvandret til USA i 1896. Seminaret, som holdes på Sandnessjøen videregående skole i tiden 6.­8. august, arrangeres av Avd. for Språk og Kunstfag, Høgskolen i Nesna. Anerkjente foredragsholdere fra Norge, Sverige og USA innleder på seminaret. Det blir også ekskursjon til Rølvaags fødested Dønna, kulturell utvandrerkveld, kunstutstilling og guidet båttur med servering.

Seminaravgift kr. 500. Påmeldingsfristen er 15. juni 1995. Nærmere opplysninger ved Høgskolen i Nesna, tlf. 75 05 61 02.

NMR i heterogene systemer

I anledning av åpningen av det nyrenoverte laboratoriet i fysikalsk NMR ved Kjemisk institutt vil det bli arrangert et symposium onsdag 7. juni i auditorium 1, Kjemibygningen med tittelenb «NMR i heterogene systemer. Nye NMR-metoder og -utstyr gir ny og verdifull informasjon om industrielt viktige materialer og katalysatorer». Symposiet er åpent for alle interesserte.

Nærmere opplysninger: Bjørn Pedersen, tlf. 22 85 56 90, faks 22 85 54 41.

Aker sykehus - 100 år

I anledning av jubileet åpner Aker sykehus sine dører for publikum i dagene mandag 12. til lørdag 17. juni fra kl. 8.00. Jubileumsprogrammet viser at uken er inndelt i ulike temaer, blant annet er onsdag 14. juni kalt Forskningens dag. Det vil bli en rekke forelesninger og omvisninger i laboratorier/avdelinger, og det er utstillingsstands i de forskjellige vestibyler.

Analyser av transkriberte hverdagssamtaler

er tittelen på et gjesteseminar med professor Thomas Luckmann som blir arrangert 11.­15. september 1995 ved Universitetet i Trondheim. Seminaret vil kunne ha interesse for forskningsarbeider i fagområder som religion, sosiologi, lingvistikk, pedagogikk, filosofi o.l. Det er ingen semesteravgift, men deltakerne må selv bekoste reise og opphold. Eventuelle spørsmål kan rettes til Gustav Erik Gullikstad Karlsaune, Religionsvitenskapelig institutt, tlf. 73 59 65 79 eller førstekonsulent Kirsten Almås, tlf. 73 59 81 24. Søknadsfristen er 15. juni 1995.
Publisert 24. jan. 1996 21:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere