Utenlandske statsborgere tok 700 av 1601 nye doktorgrader i 2021

En prosesjon med ferdige doktorkandidater i Håkonshallen i Bergen

NESTEN HALVPARTEN:  44 prosent av dem som avla doktorgrader i Norge i 2021 var utenlandske statsborgere.  Bildet er fra en doktorkreeringi Håkonshallen arrangert av Universitetet i Bergen. 

Foto: Ingvild Festervoll Melien, Universitetet i Bergen

Det ble avlagt 1 601 doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler i 2021, 33 færre enn i 2020. Nesten 700 av de nye doktorene var utenlandske statsborgere, det tilsvarer 44 prosent. Andelen har mer enn doblet seg de siste 20 årene, og har aldri vært høyere enn i fjor, melder Statistisk sentralbyrå i en pressemelding

Blant de nær 700 doktorene med utenlandsk statsborgerskap som avla doktorgrad i Norge i 2021, var vel halvparten fra Europa. Tyskland utgjør en betydelig andel av denne gruppen. Kandidater med statsborgerskap fra land i Asia utgjør også en stor andel av de utenlandske doktorene. I 2021 gjaldt dette 200 personer, der mange hadde kinesisk, indisk eller iransk statsborgerskap.

Utenlandske statsborgere utgjorde 63 prosent av doktorene innen matematikk og naturvitenskap, og 60 prosent innen teknologi. Andelen var også høy innenfor landbruksfag og veterinærmedisin (61 prosent), men her er tallene relativt små sammenlignet med de andre fagområdene og varierer derfor mer fra år til år.

Innenfor humaniora og kunstfag, medisin og helsefag og samfunnsvitenskap er andelen utenlandske doktorer lavere, mellom 29 og 36 prosent innenfor de tre fagområdene i 2021, går det frem av pressemeldingen fra SSB. 

Emneord: Doktorgrader, Internasjonalisering, Forskning
Publisert 5. apr. 2022 11:33 - Sist endra 5. apr. 2022 11:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere