Stiftelsen K.G. Jebsen gir 22,5 millioner til en storsatsing på hjerteforskning på UiO

Portrett av en mann

MILLIONER: Torbjørn Omland, professor og senterleder ved K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører. Senteret er tildelt 22,5 millioner fra stiftelsen K.G.Jebsen, og me bidrag fra UiO og Akershus universitetssykehus får det et samlet budsjett på 80 millioner kroner de kommende fem årene. 

Foto: Øystein Horgmo/UiO

Det nye K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører ved UiO skal forske på årsaker, forebygging og behandling av hjerteskade og hjertesvikt. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen bevilger 22,5 millioner til en storsatsning på hjerteforskning. Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus følger opp med betydelige midler. Senteret har dermed et totalbudsjett på nesten 80 millioner kroner over de neste fem årene, skriver UiO i en pressemelding

Hjerte- og karsykdommer er blant de viktigste dødsårsakene i den vestlige verden. Biomarkører som viser sykdomsprogresjon og effekt av behandling vil gi viktig ny kunnskap som kan redde mange liv. . Det er professor Torbjørn Omland ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og overlege ved Akershus universitetssykehus som er senterets leder.

– Vi er naturligvis veldig glade for denne store og prestisjetunge tildelingen fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Vi har et sterkt håp om at forskningen ved senteret vil komme mange hjertepasienter til gode, sier senterleder og professor Torbjørn Omland.

Emneord: Medisin
Publisert 1. mars 2022 15:59 - Sist endra 17. mars 2022 13:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere