Kun 36 prosent av søkerne til UiOs grunnstudier er menn

Kun 36 prosent av søkerne til UiOs grunnstudier er menn, viser tallene fra samordna opptak. Det er vanskeligst å komme inn på profesjonsstudiet i psykologi, mens  Peace and Conflict Studies er det mest populære masterprogrammet.

Søkertallene for grunnstudier via Samordna opptak viser at 17266 søkere har UiO som sitt førstevalg. Dette er en nedgang på 11,4 prosent fra 2021.

Dette er litt lavere enn den nasjonale nedgangen på 12,4 prosent. Allikevel er søkertallene fortsatt høye og UiO, presiserer universitetsdirektør Arne Benjaminsen i sin orientering til universitetsstyret om søkertall for 2022.

Flere kvinner og flere unge

UiO har i år i snitt 2,7 førstevalgsøkere per studieplass.

11 034 kvinner og 6 232 menn har søkt opptak grunnutdanninger ved UiO. Kvinneandelen har hatt økt de siste tre årene, fra 63,1 prosent i 2020 til 63,5 prosent i 2021 til 63,9 prosent i 2022.

De unge utgjør en stor andel av søkerne. 21 prosent er 19 år eller yngre, mens 23 prosent er 20-21 år. Tilsvarende tall fra 2021 var 19 og 21 prosent.

UiO rekrutterer flest søkere fra Oslo og Viken. 38 prosent kommer fra Oslo og 29 prosent fra Viken.

Vanskeligst komme inn på profesjonsstudiet i psykologi

Det mest attraktive studiet målt i personer som har studiet som sitt førstevalg, er også i år profesjonsstudiet i psykologi med 13,3 førstevalgsøkere per studieplass. Bachelor i kriminologi er også populært med 11,9 førstevalgsøkere per studieplass, mens årsenheten i kriminologi har 10,2 førstevalgsøkere per studieplass.

På fjerdeplass blant grunnutdanningene kommer det tverrfaglige studiet Filosofi, politikk og økonomi som har 9,4 førstevalgsøkere per studieplass. Også Medisin og rettsvitenskap med oppstart i høstsemesteret holder stand blant studiene med flest førstevalgsøkere per studieplass

Peace and Conflict Studies det mest populære masterstudiet

Også til UiOs 1,5 og  2- årige masterprogrammer er det en nedgang i søkertallene sammenlignet med fjoråret, totalt 8092 søkere i år mot 8970 i 2021.

Av disse er 4980 kvinner og 3112 menn. Andelen kvinner har økt fra 59,5 prosent i 2020, til 60 prosent i 2021 til 61,5 prosent i 2022.

Det mest populære masterprogrammet målt i søkere per studieplass er Peace and Conflict Studies på Det samfunnsvitenskapelige fakultet med 11,6 søkere per studieplass. Deretter følger to programmer på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Data Science med 9,95 søkere per studieplass og Entreprenørskap og innovasjonsledelse som har 8,12 søkere per studieplass.

Publisert 12. mai 2022 11:30 - Sist endra 12. mai 2022 11:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere