Ekspertgruppe skal vurdere reglene for universitetsakkreditering

Portrett av en mann med briller

OPPRETTER EKSPERTGRUPPE: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har oppnevnt en ekspertgruppe som skal se på reglene for universitesakkreditering. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe som skal vurdere kravene for akkreditering som universitet. Målet er å gjøre kravene mer treffsikre og regelverket mer oversiktlig. – De siste tjue åra har universitetslandskapet forandret seg mye, både i Norge og internasjonalt, uten at det har skjedd noen endringer i det norske systemet for akkreditering. Derfor er det på tide med en gjennomgang for å se om dagens system er unødvendig byråkratisk og om det er for rigide krav for å bli og forbli universitet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. 

I løpet av 2023 skal Kunnskapsdepartementet legge fram forslag til ny universitets- og høyskolelov, og i den sammenheng er det naturlig å vurdere kriteriene for hva som skal til for å bli – og forbli et universitet. Ekspertgruppens rapport vil derfor være en del av dette lovarbeidet.

Det er Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge, som skal lede ekspertgruppen.  Universitetet i Oslo er representert med pedagogikkprofessor Peter Maassen og franskprofessor og tidligere prorektor Gro Bjørnerud Mo. 

Dette er medlemmene i ekspertgruppen: 

 • Leder: Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Kathrine Skretting, professor, Høgskolen i Innlandet
 • Steinar Kristoffersen, rektor, Høgskolen i Molde
 • Vidar Haanes, rektor, MF vitenskapelig høyskole
 • Gro Bjørnerud Mo, professor, Universitetet i Oslo
 • Peter Maassen, professor, Universitetet i Oslo
 • Staffan Edén, professor emeritus, Gøteborgs Universitet
 • Madeleine Sjøbrend, akkrediteringskoordinator, Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, tidligere fag- og forskningspolitisk ansvarlig i NSO

   

   

  Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk
  Publisert 11. mai 2022 09:27 - Sist endra 11. mai 2022 09:27
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere