— Data som er finansiert av det offentlige, bør være tilgjengelig for alle

Det regjeringsoppnevnte datainfrastrukturutvalget har overlevert sine foreslåtte tiltak for økt bruk av forskningsdata. 

For at data fra forskning og forvaltning skal komme hele samfunnet til nytte, må det satses mer koordinert og på tvers av sektorer, mener utvalget, ifølge en pressemelding fra Forskningsrådet. Utvalget mener blant annet at sektordepartementene i større grad må bidra med finansering av datainfrastrukturer. 

Dataene spiller en viktig rolle i omstillingen av næringslivet, tjenesteutvikling i offentlig sektor og utviklingen av ny kunnskap. Regjeringen har bedt om tips til tilrettelegging for økt bruk og gjenbruk av slike data. 

— Data som er finansiert av det offentlige, bør være tilgjengelig for alle. Vi har høye ambisjoner for norsk forskning, utdanning og innovasjon. Datainfrastruktur er viktig for at disse målene nås, sier statssekretær Oddmund Løkengard Hoel i Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen. 

Utvalgets rapport blir del av arbeidet med den reviderte Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som regjeringen er ment å legge fram i oktober. 

Publisert 31. mai 2022 15:02 - Sist endra 31. mai 2022 15:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere