Personopplysninger til UiO-ansatte på avveie etter trykkerifeil

Etter en feil hos trykkeriet 07 Media ble lønnslippene, med tilhørende personopplysninger, til 415 personer sendt til feil mottakere i fjor sommer.

Trykkeriet meldte i juli til universitetet at en menneskelig feil i deres trykkproduksjon hadde forårsaket en feil med lønnslippene til 415 personer. Slippene hadde blitt trykket på begge sider, og dermed havnet personopplysningene til de berørte på til sammen 830 slipper. 

De berørte er bilagslønnede og de som mottok sin siste lønnsslipp ved UiO i juni 2020. Opplysningene som sto på slippen var blant annet navn, fødselsnummer, bankkontonummer, og postadresse.

I avviksmeldingen som UiO har oversendt Datatilsynet, heter det at de berørte kan være utsatt for risiko for misbruk av disse opplysningene. Saken har vært unntatt offentlighet i påvente av at de berørte skulle varsles.

Universitetet sier til Uniforum at grep har blitt tatt for å forhindre lignende hendelser i framtiden.

– Som nevnt i meldingen til Datatilsynet, skal UiO gå over til et nytt økonomi- og lønnssystem. Dette systemet skal også gjelde for billagslønnende og innebærer at det ikke skal sendes fysiske lønnsslipper i posten, slik at en tilsvarende feil ikke skal kunne skje igjen, sier personvernombud Roger Markgraf-Bye.

Emneord: Personalbehandling, Lønn Av Knut Anders Finnset
Publisert 22. jan. 2021 15:28 - Sist endra 22. jan. 2021 15:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere