UiO med informasjon om Coronaviruset

UiO har laget en egen informasjonsside om Coronaviruset beregnet på ansatte, etter å ha fått flere spørsmål knyttet til viruset.

 

Uniforum gjengir her nettsiden ordrett:

Enhet for HMS og beredskap følger med på utviklingen. Foreløpig vurderer vi situasjonen slik at det holder å følge reiseråd fra UD og Folkehelseinstituttet, samt følge ordinære hygienerutiner.

Avdeling for studieinformasjon følger utviklingen og har oversikt over hvor vi har studenter. De er også i løpende dialog med partnerinstitusjoner. Det er opp til det enkelte institutt eller forskergruppe å ha oversikt over hvor ansatte på reise befinner seg.

Studenter vi har ute:

Vi har ingen studenter i regionen (Hubei) per nå. Vi er i tett dialog med våre partnerinstitusjoner om situasjonen. Noen universiteter melder nå at de utsetter studiestart på grunn av situasjonen.

Vi følger for øvrig UDs reiseråd for området.

Studenter, ansatte eller tilreisende fra området:

Følge vanlige hygienetiltak:

 • Hoste i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken
 • Vaske hender
 • Føler man seg dårlig, ha lav terskel for å oppsøke medisinsk hjelp

Studenter hos oss som er på reise i Asia og som kan komme bort i områder med spredning:

 • Følge instrukser fra lokale myndigheter
 • Vi oppfordrer alle til å følge UDs reiseråd på området, og sjekke disse ofte.
 • Føler man seg dårlig, ha lav terskel for å oppsøke medisinsk hjelp
 • Følge vanlige hygienetiltak:
 • Hoste i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken
 • Vaske hender

For de som skal på reise anbefaler vi å følge reiserådene fra UD og Folkehelseinstituttet:

Følg med på denne nettsiden:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/reiserad/

Råd per 30. januar 2020:

Forebyggende råd på reisen:

 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
 • Unngå kontakt med dyr (inkludert fugler), både levende og døde dyr, og markeder som selger dyr og ferskvarer.
 • Sørg for god mathygiene, og at kjøttprodukter og egg er tilstrekkelig kokt eller stekt.
 • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbaserte hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Råd etter reisen:

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra Wuhan, bør kontakte lege med tanke på coronavirus. Tegn på luftveisinfeksjon kan være feber, hoste, brystsmerter, pustevansker. Informer legen om hvor og når du har vært på reise.

 

Publisert 30. jan. 2020 16:45 - Sist endra 30. jan. 2020 16:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere