Tre partier blokkerer koronaloven på utdanningsområdet

Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti går imot en forskriftsendring av Universitets- og høyskolelovens paragraf 2, første ledd, der det heter at elever og studenters rettigheter skal ivaretas “så langt det er mulig” under koronakrisen. Opposisjonen mener at dette åpner for at disse rettighetene ikke blir godt nok tatt vare på, dersom regjeringen ikke vurderer det som mulig.  – Vi gir grønt lys for noen av forskriftsendringene, men setter foten ned når det gjelder endringene innen utdanning. Her ber regjeringen om for vide fullmakter som skaper unødvendig usikkerhet for skoler og universiteter, sier Jonas Gahr Støre, ifølge NRK .Også fullmakter som gjør det mulig å se bort fra andre rettigheter innenfor barnehageloven, utdanningsloven og fagskoleloven, går de tre partiene imot. De har dermed benyttet seg av retten mindretallet i Stortinget har, til å legge ned veto mot bruk av fullmaktslover innenfor fristen på 24 timer. Det vil si at et mindretall på 57 representanter, en tredel av Stortinget, kan hindre at regjeringen bruker fullmaktsloven i en konkret sak.

 

 

Emneord: Koronavirus
Publisert 29. mars 2020 20:51 - Sist endra 29. mars 2020 20:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere