Nye retningslinjer for midlertidig ansatte forskere ved UiO

Universitetsstyret har vedtatt retningslinjer for at midlertidig ansatte forskere kan få forlengelse ved sykdom over 14 dager, og foreldrepermisjon.

Bildet er fra et tidligere møte i universitetsstyret.

Foto: Ola Gamst Sæther

Tirsdag 5 mai vedtok Universitetsstyret nye retningslinjer som gir midlertidig ansatte forskere mulighet til forlengelse etter foreldrepermisjon, eller sykemelding lenger enn to uker. 

For å få forlengelse må de oppfylle tre kriterier. Prosjektet må fremdeles være pågående, det må være mulig å skyve på sluttdatoen, og det må være midler i prosjektet, eller mulighet til å få mer finansiering. 

Dette er retningslinjene som ble vedtatt:

En forlengelse skal normalt gis dersom følgende vurderingskriterier er oppfylt:

● Sluttdatoen for prosjektet kan forskyves. Denne vurderingen må gjøres i samråd med en eventuell ekstern samarbeidspartner.

● Det finnes finansieringsmidler for å forlenge prosjektperioden. Dersom stillingen er eksternt finansiert vil dette bero på om det er midler til forlengelse.

● Det er arbeidsoppgaver igjen tilknyttet prosjektet. Det vil ikke være grunnlag for å forlenge ansettelsesforholdet dersom prosjektet er sluttført. Det betyr at midlertidig ansettelse ikke kan forlenges for at den midlertidig ansatte skal utføre andre oppgaver/ være tilknyttet et annet prosjekt.

Opprinnelig var formuleringen "bør gis", men denne ble endret til "skal normalt" etter forslag fra Olav Gjelsvik, representant for de faste vitenskapelig ansatte.

 

Publisert 6. mai 2020 12:21 - Sist endra 6. mai 2020 14:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere