NTNU med underskudd på 100 millioner på grunn av korona

Tapte inntekter og økte utgifter kan ende på et sted mellom 144 og 324 millioner kroner ifølge styrenotat. Men lavere utgifter begrenser totaltapet for NTNU, melder Universitetsavisa. 

Det er i et notat som skal legges frem for NTNU-styret neste uke det kommer frem at økte kostnader og inntektsbortfall knyttet til den pågående pandemien kan beløpe seg til et sted mellom 144 til 324 millioner kroner. Estimatet inkluderer både kostnader knyttet til hjemreise for utvekslingsstudenter og ansatte, samt forlengelse av stipendiatstillinger og nedgang i inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet. I notatet skriver økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen, ifølge Universitetsavisa at det i motsatt ende vil være endel besparelser, spesielt knyttet til reiser og driftsutgifter. Dette estimeres å utgjøre et sted mellom 75 og 235 millioner kroner, men direktøren understreker i notatet at dette er estimater med stor usikkerhet.

Publisert 29. apr. 2020 13:21 - Sist endra 29. apr. 2020 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere