Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal fremme norsk forskning i Europa

Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal samarbeide for at norske aktører innen forskning og næringsliv bedre kan dra nytte av mulighetene og potensialet som ligger i EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa.

I et felles styremøte fredag 18. juni mellom de to organisasjonene var grønn omstilling, eksport, langtidsplan og det neste EU-rammeprogrammet på agendaen, står det i en pressemelding fra Forskningsrådet. 

I etterkant av møtet underskrev partene en ny samarbeidsavtale om hvordan best rigge næringslivet inn mot Horisont Europa.

Forskningsrådet vil ha ansvar for dialog, rådgivning og kompetanseoverføring til søkere fra universitet-, høyskole- og instituttsektoren, mens ansvaret for dialog, rådgivning og kompetanseoverføring til søkere fra næringslivet og offentlig sektor til Horisont Europa vil være delt mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Emneord: Internasjonalisering, Horisont Europa
Publisert 24. juni 2020 10:20 - Sist endra 24. juni 2020 10:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere