Høgskolen Innlandet oppfyller ikke kravene til å bli universitet

Den sakkyndige komiteen som har behandlet universitetssøknaden fra Høgskolen i Innlandet‎ (HINN), har konkludert med at høyskolen ikke oppfyller alle nødvendige krav for å bli universitet. Det melder Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) i en pressemelding.

Rapporten er nå oversendt Høgskolen Innlandet for uttalelse. Det er NOKUTs styre som skal fatte vedtak i saken. I rapporten konkluderes det med at HINN oppfyller mange av kravene for å oppnå universitetsstatus. Blant kravene som ikke er oppfylt er fakta som at høyskolen ikke har  tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse sett opp mot antallet studenter som tas opp ved høyskolen. Det er flere små og sårbare fagmiljøer ved høyskolen.

Høyskolen oppfyller ikke kravet til stabil forskerutdanning og har ennå ikke uteksaminert det antallet ph.d.-kandidater som kreves,  står det i pressemeldingen.

Den sårbarheten som komiteen har sett i enkelte av fagmiljøene og ph.d.-programmene ved høyskolen, gjør det også vanskelig å påvise stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet på nåværende tidspunkt.

– For å kunne bli universitet må alle kravene i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift med supplerende bestemmelser i NOKUTs studietilsynsforskrift være oppfylt, sier NOKUT-direktør Terje Mørland i pressemeldingen.

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 8. jan. 2020 10:57 - Sist endra 8. jan. 2020 11:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere