Ellen Hambro er setteriksantikvar for Brøggers hus på Tøyen

Riksantikvar Hanna Geiran har sagt seg inhabil i alle enkeltsaker som har å gjera med ombygginga av Brøggers hus ved Naturhistorisk museum på Tøyen. Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet er derfor oppnemnt som setteriksantikvar. Det har Klima- og miljødepartementet bestemt, står det i eit brev datert 8. august.

Grunnen til at Hanna Geiran har sagt seg inhabil, er at ho er sambuar med ein av eigarane i 4 B Arkitekter AS. Selskapet inngår i prosjekteringsteamet for ombygginga, går det fram av eit brev frå Klima- og miljødepartementetet.  Direktoratet for kulturminneforvaltning er forvaltningsmakt i saker etter kulturminnelova som gjeld det freda Brøggers hus på Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. 

Emneord: Naturhistorisk museum
Publisert 30. aug. 2019 16:22 - Sist endra 30. aug. 2019 16:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere