3198 søknader kniver om tre milliarder forskningskroner

Forskningsrådet hadde fått inn 3198 søknader om prosjektstøtte da fristen gikk ut i april.

Det store antallet søknader skyldes at alle årets utlysninger av Forskerprosjekt, 25 utlysninger, for første gang er samlet til en og samme frist. Tilsvarende gjelder Samarbeidsprosjekt for næringsliv og samfunnsutvikling, der det var 11 utlysninger, står det på Forskningsrådets nettsider.

Felles frister, sammen med innføringen av felles vurderingskriterier, er et viktig skritt på veien for å kunne gjennomføre søknadsbehandlingen mer enhetlig på tvers av programmene.

- Forskningsmiljøene har nedlagt et stort arbeid i å skrive søknader. Nå ligger ballen hos oss i Forskningsrådet. Første trinn i vårt arbeid er å finne gode internasjonale fageksperter til å vurdere alle søknadene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen i en melding på Forskningsrådets nettsider. Det var  til sammen søkt om prosjektstøtte for 30 milliarder kroner da fristen gikk ut 10. april.

Emneord: Forskning
Publisert 15. mai 2019 10:11 - Sist endra 15. mai 2019 10:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere