Kunnskapsdepartementet opprettholder avskjeden av Nils Rune Langeland

Kunnskapsdepartementet opprettholder Universitetet i Stavangers vedtak om å avskjedige professor Nils Rune Langeland, melder UiS på sine nettsider.

I sitt møte den 24. november 2017 fant styrets ansettelsesutvalg ved UiS at det var grunnlag for avskjed av professoren etter paragraf 26 b, c og d i statsansatteloven.

Vedtaket ble påklaget til Kunnskapsdepartementet, som nå har behandlet saken. De konkluderte med å opprettholde UiS sitt vedtak.

– Vi tar beslutningen fra Kunnskapsdepartementet til etterretning. Dette betyr at Langeland ikke lenger arbeider på UiS, sier rektor Marit Boyesen.

Vedtaket i Kunnskapsdepartementet kan ikke påklages.

Emneord: Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø
Publisert 22. mars 2018 13:41 - Sist endra 22. mars 2018 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere