Framleis berre 29 prosent kvinnelege professorar

Talet på kvinner i vitskapelege stillingar aukar. Men framleis er berre 29,3 av norske professorar kvinner.Forskarforbundet har laga eit notat om kjønnsbalanse i universitets- og høgskulesektoren, skriv Forskerforum, i fylgje På Høyden.Tal frå 2017 viser at det no er ein kvinnedel på 46,4 prosent i vitskapelege stillingar. For ti år sidan var talet 40,8. Ser ein på professorkategorien, er det framleis berre ein knapp tredel av dei som er kvinner; 29,3 prosent.

Publisert 25. jan. 2018 10:41 - Sist endra 25. jan. 2018 10:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere