Filosofistipendiat får Zapffe-prisen på 100.000 kroner

Hilde Vinje skal forske på Aristoteles’ Eudemiske etikk og verdien av å bli gammel. Hun har studert filosofi og gammelgresk ved Universität Wien, Universitetet i Oslo og Humboldt-Universität zu Berlin.

Filosofistipendiat Hilde Vinje får tildelt Zapffe-prisen under UiO-festivalen. Pisen er på 100.000 kroner og blir delt ut for andre gang. 

Vinje vant med essayet «Seier gjennom nederlag: En kritikk av det tragiske hos Zapffe og dets betydning for menneskelig forplantning».

Berit og Peter Wessel Zapffe hadde ingen livsarvinger og testamenterte alt de eide til Universitetet i Oslo. UiO vedtok i 2010 å opprette stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond.

– Fremfor alt er det en stor anerkjennelse å bli tildelt prisen. Som ung forsker i et tidlig stadium av karrieren, er jeg særlig glad for at essayet nådde opp i konkurransen, sier Vinje. 

I komitéens begrunnelse heter det blant annet: "Forfatteren viser at hun behersker dette temaet svært godt og oppgaven er en meget grundig og analytisk sterk besvarelse, som rommer nye og spennende vinklinger på temaet. Vi finner at argumentasjonen er tydelig relatert til Zapffe og at han diskuteres inngående. Oppgaven fremviser en klar kobling av den filosofiske analysen til aktuelle spørsmål rundt reproduksjon og forplantning. Denne besvarelsen står frem som både velskrevet og original." 

Emneord: Priser, Filosofi, UiOs priser
Publisert 11. mai 2017 14:38 - Sist endra 11. mai 2017 14:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere