Vil pålegge alle høyskoler og universiteter å ha studentombud

Flertallet i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité går inn for å pålegge alle høyere utdanningsinstitusjoner å ha et studentombud. Det går fram av innstillingen til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Studentene jubler.

– Norsk studentorganisasjon (NSO) vil applaudere Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å ha støttet NSO i denne viktige kampen for studentenes rett til studentombud, sier leder av NSO, Marianne Andenæs i en pressemelding.

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre argumenterer mot forslaget med bakgrunn i institusjonenes autonomi, og mener at det skal være opp til hver enkelt institusjon å selv velge om de vil ha studentombud.  – NSO er uenige med Høyre, FrP og Venstre. Institusjonell autonomi handler om frihet til å utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag, samt innholdet i undervisning og forskning. Studentombud faller ikke inn under noen av disse kategoriene, sier Marianne Andenæs. I dag er det studentombud ved seks universiteter og høgskoler i Norge, blant annet ved UiO og NTNU.

Emneord: Studentsaker, Studentforhold, Universitetspolitikk
Publisert 1. juni 2017 10:59 - Sist endra 1. juni 2017 10:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere