UiO-forsker avliver myter om kvinners sykefravær

To populære hypoteser for hvorfor kvinner er vesentlig mer borte fra jobb enn menn stemmer dårlig, konkluderer ny norsk forskning, skriver Forskningsrådet.

Sykefraværet i 2015 for kvinner i Norge var på 8,2 prosent. Sykefraværet for menn var samme år på 4,9 prosent.

Norske kvinner var altså 67 prosent mer sykmeldte fra jobben enn menn.

Professor Arne Mastekaasa ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo (UiO) har ledet denne forskningen.

En hypotese har skyldt på småbarnsmødrene.

– Men når vi sammenligner par med barn og par uten barn, så ser vi at kjønnsgapet i sykefravær mellom kvinner og menn er nesten det samme, sier Mastekaasa.

Den andre hypotesen er at kjønnsgapet skyldes at mange kvinner jobber i tøffe yrker.

– Studier vi har gjort her i Norge tyder også på at det er mannsdominerte yrker som er mest fraværsfremmende. Yrker med en moderat overvekt av kvinner er antakelig de som er mest gunstige med tanke på lavt sykefravær, sier Mastekaasa til Forskningsrådet.

Arne Mastekaasa har også funnet en ny forklaring: Dersom gravide tas ut av sammenligningen, så reduseres forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn med 27 prosent.

Publisert 9. mai 2017 15:56 - Sist endra 9. mai 2017 15:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere