Ny avtale om forskningssamarbeid med Kina

UNDERTEGNET AVTALE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har undertegnet en  handlingsplan for styrket forskningssamarbeid med Kinas forsknings- og teknologiminister, Dr. Wan Gang.

Foto: Kunnskapsdepartementet

Norge og Kina har i dag undertegnet en felles handlingsplan for å styrke samarbeidet innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon i perioden 2017-2020.

– Vi er svært imponert over Kinas høye ambisjonsnivå for forskning og innovasjon. De ligger helt i front internasjonalt innen flere realfag og teknologifag. Med denne handlingsplanen vil vi oppmuntre til flere felles prosjekter mellom kinesiske og norske forskere. Vi håper at det vil være til gagn for begge våre nasjoner, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Røe Isaksen undertegnet handlingsplanen på et møte onsdag med den kinesiske forsknings- og teknologiministeren, Dr. Wan Gang.

Noen av målene i handlingsplanen er å styrke samarbeidet mellom akademia og næringsliv, fremme teknologi- og kunnskapsoverføring mellom forskningsorganisasjoner og næringsliv og forbedre forsknings- og innovasjonskapasiteten i begge land gjennom best mulig utnyttelse av ressursene.

Både Kina og Norge vil fremme forskjellige typer samarbeidsaktiviteter, blant annet å etablere felles laboratorier eller forskningssentre, bygge partnerskap mellom forskningsorgani­sasjoner, universiteter og foretak gjennom forskningssamarbeid, akade­miske utvekslinger og felles arbeid med karriereutvikling, fremme multilateralt samarbeid, for eksempel innen EUs rammeprogram for forskning, Horisont 2020.

Handlingsplanen oppmuntrer særlig til samarbeid innen miljø, klima, energi og forskning på fisk, polarstrøk og biovitenskap, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Emneord: Forskningssamarbeid, Kina, Internasjonalisering
Publisert 30. aug. 2017 13:45 - Sist endra 31. aug. 2017 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere