Ingen interessekonflikter i innkjøp

Internrevisjonen ved UiO har gått gjennom alle innkjøp de siste 1,5 årene, ifølge internrevisjonens årsrapport for 2016.

De fant ikke «vesentlig omfang» av kjøp der de ansatte godkjente fakturaer fra selskap de har eierinteresser i. Dette ble avdekket ved å sammenligne fakturaene med aksjeeierregisteret og ansattlisten ved UiO.

Internrevisjonen avdekket bare et tilfelle der en ansatt attesterte en faktura til et selskap der vedkommende hadde eierskap, men det ble fulgt opp og var ikke vesentlig, opplyser avdelingsdirektør Jørgen Bock.

Av Julia Loge
Publisert 17. mars 2017 14:20 - Sist endra 17. mars 2017 14:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere