Fire varslingssaker i 2016

Enhet for internrevisjon mottok fire varslersaker fra ansatte ved UiO i 2016, ifølge deres årsrapport.

– Ingen av dem handlet om økonomiske misligheter og det var arbeidsmiljø som var gjenganger, opplyser avdelingsdirektør Jørgen Bock. Internrevisjonens rolle er å følge opp saksbehandlingen i slike saker.

Alle de fire sakene i 2016 ble behandlet i sine respektive ledelseslinjer.

Av Julia Loge
Publisert 17. mars 2017 14:21 - Sist endra 17. mars 2017 14:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere