Får seks millioner til forskning på brystkreft

FÅR MILLIONER: Prosjektleder Eivind Hovig får seks millioner fra Kreftforeningen for å bygge opp en kunnskapsdatabase for persontilpasset medisin for arvelig brystkreft.

Foto: Yngve Vogt/Apollon

Professor Eivind Hovig, Oslo Universitetssykehus og Institutt for informatikk, UiO tildeles seks millioner kroner fra Kreftforeningen  for et prosjekt som skal levere en kunnskapsdatabase for videre utvikling av persontilpasset medisin for arvelig brystkreft, melder Kreftforeningen.

I Eivind Hovigs egen forklaring om hva forskningen skal gå ut på heter det at "5-10 % av brystkrefttilfeller kan forklares av arvelige faktorer. VI har bygget opp en nasjonal forskningsdatabase som inneholder informasjon om omlag 17 000 individer fra mer enn 4 000 familier med opphopning av kreft, der vi kjenner til familiestruktur og kreftforekomst i familien. Vi ønsker nå å oppdatere kunnskap om kreftforekomst i dette materialet, og også samle klinisk informasjon, inkl. overlevelse og behandling. Vi vil så kople dette sammen med informasjon om de kreftdisponerende DNA-varianter som inngår, slik at vi kan lære hvilke gener og hvilke DNA-varianter som medfører risiko for kreft, og hvor stor risiko dette innebærer. I neste omgang vil vi mobilisere denne kunnskapen for de som får påvist at de er bærere av slike varianter, slik at de kan bedre kan ta informerte beslutninger om sitt eget liv, inkludert risikoreduserende kirurgiske inngrep."  Prosjektet kan nå altså  bli realisert med seks millioner kroner fra Kreftforeningen.

Emneord: Helse, Informatikk, Forskning, Økonomi
Publisert 31. okt. 2017 14:20 - Sist endra 31. okt. 2017 14:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere