Arena-prosjekt får skryt i evaluering av Horisont 2020

I EUs midtveisevaluering av forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 blir tre prosjekter som er initiert og ledet av norske institusjoner, fremhevet som gode eksempler, skriver Norges Forskningsråd. 

Helene Sjursen er seniorforsker ved Arena.

Ett av prosjektene blir korrdinert av Helene Sjursen ved Arena, Senter for europaforskning. Prosjektet, Globus, varer fra 2016 til 2020 og skal analysere EUs bidrag til global rettferdighet.

– EU har som uttalt mål å fremme rettferdighet på globalt nivå. Men vi vet ikke så mye om hva EUs bidrag egentlig består i, hvilken forståelse av rettferdighet som ligger til grunn for politikken og hvordan de mener det er best å gå fram for å sikre betingelser for rettferdighet globalt, sier Sjursen til Forskningsrådet.

Globus ser på EUs posisjoner og politikk på global klimapolitikk, migrasjon, sikkerhetspolitikk, og handel og bistand. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere på åtte universiteter i Norge, Tyskland, Irland, Italia, Kina, India, Sør-Afrika og Brasil.

En firedel av Horisont2020-budsjettet, dvs. 20 milliarder euro er fordelt og bare ti prosent av prosjektene var avsluttet våren 2017 da midtveisevalueringen ble foretatt. Så langt er hovedkonklusjonen at programmet oppfyller målene, men at det er altfor mange gode prosjekter som ikke blir finansiert. Populariteten til Horisont 2020 har ført til veldig mange søknader, og sjansen for å få støtte er lavere enn i tidligere rammeprogrammer. Likevel er det mange vinnere, også mange norske. 

Universitetet i Oslo kommer akkurat inn på listen over de 50 utdanningsinstitusjonene som får mest fra EUs forskningsmidler ifølge evalueringen. Med 36,5 millioner euro i støtte er UiO på 50. plass. Oxford topper listen, de får 174,5 millioner euro.

 

Publisert 30. aug. 2017 10:26 - Sist endra 30. aug. 2017 10:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere