UiO åpner for studentutveksling til Europa til våren

Universitetet i Oslo (UiO) vil legge til rette for utvekslingsopphold  i Europa våren 2021. Koronapandemien gjør at det ikke blir mulig å dra på utveksling utenfor Europa. 

Studenter er samlet på plenen på Blindern

UTVEKSLING: Til våren kan UiO-studenter dra på utveksling til alle land i Europa utenom Russland. De kan heller ikke dra til andre kontinenter. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

I mai ble all ordinær utveksling ved UiO i høstsemesteret avlyst på grunn av korona-situasjonen.  Nå er det bestemt at det åpnes for studentutveksling med Europeiske universiteter (unntatt Russland) våren 2021, mens det ikke åpnes for utveksling utenfor Europa. melder UiO i en pressemelding. Dette gjelder både innreisende og utreisende studenter.  Beslutningen er fattet etter drøftinger med både studentrepresentanter og ledelsen på alle fakulteter, går det fram av pressemeldingen.

– Glade

– Vi er glade for at vi igjen kan tilby studentene våre utvekslingsopphold. Vi er et internasjonalt orientert universitet, og ønsker at studentene våre skal få erfare verdien av å krysse nasjonale, språklige og kulturelle grenser, sier rektor Svein Stølen.  

Studenter som ønsker utveksling i Europa, må som tidligere annonsert om søke innen 15. september. Studenter som allerede har søkt utenfor Europa, kan endre søknaden til et annet studiested innen samme frist.  De som får tilbud om utveksling i Europa vil motta informasjon om videre prosedyrer fra UiO og direkte fra verstsuniversitetet, og må forholde seg til disse.

Ikke utveksling utenfor Europa

Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til utveksling utenfor Europa, for eksempel innreisebestemmelser, samt anledningen til å returnere til Norge før fullført semester hvis det skulle bli nødvendig. Flere av UiOs partneruniversiteter utenfor Europa har allerede kansellert utveksling for vårsemesteret 2021, og antallet øker stadig.

Mange partneruniversiteter rundt om i verden er også usikre på hvilket undervisningstilbud de vil være i stand til å tilby. Dette er bakgrunnen for at UiO opprettholder at ordinær utveksling utenfor Europa ikke gjennomføres.

– Full forståelse

– Vi er glade for at UiO ønsker å gi studentene forutsigbarhet og et faglig tilbud av høy kvalitet når de reiser på utveksling. Det er vanskelig å garantere nå, særlig når det gjelder opphold utenfor Europa. Vi har derfor full forståelse for at UiO legger til rette for utveksling i Europa våren 2021, sier leder for Studentparlamentet, Runa K. Fiske.

Emneord: Internasjonalisering, Studentorhold, Studentsaker
Publisert 11. sep. 2020 04:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere