Frykter permanent omorganisering

Ansatte er bekymret for at koronakrisen brukes til å legge premisser for en permanent omorganisering av IT-virksomheten på UiO.

En kvinne står foran en bygning

Natalia Zubillaga representerer de ansatte gjennom NTL. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Da koronaviruset lammet samfunnet denne våren ble Universitetet i Oslo, som andre virksomheter, nødt til å tilrettelegge for mer arbeid og undervisning på digitale plattformer. I den forbindelse ble det bestemt at det skulle opprettes en førstelinjetjeneste til å bistå studenter og ansatte i denne prosessen.

IT-ansatte ble raskt omorganisert fra en rekke enheter for å bemanne den nye helpdesken.

- Ønsket å bidra

- De ansatte var positivt innstilt til dette, og ville gjerne bidra inn i den dugnaden som ble iverksatt for å ting til å gå rundt under nedstengingen, sier Natalia Zubillaga til Uniforum. Hun er hovedtillitsvalgt i fagforbundet NTL (Norsk Tjenestemannslag) ved UiO, og representerer de ansatte i saken.

Hun forklarer at IT-ansatte både fra de ulike fakultetene og fra USIT (universitetets senter for informasjonsteknologi) ble omorganiserte for å jobbe med helpdesken denne våren.

Men like før sommeren i år kom arbeidsgiver med melding om drøfting av en forlengelse av ordningen til slutten av året. Det hører med til historien at IT-tjenestene ved universitetet skal gjennom en større omorganisering som har vært planlagt siden 2019.

- Nå har man gått fra koronatiden og over til mer normal drift igjen, men de som bidrar inn i disse tjenestene og som har blitt omorganiserte, har ikke fått beskjed om forlengelsen, sier Zubillaga. Hun forklarer at de ansatte derfor ble svært overrasket da de kom tilbake etter ferien, og fikk beskjed om at endringene fortsatt gjaldt.

- Har ikke hatt noe de skulle ha sagt

De ansattes bekymringer har sammenheng med avgjørelsen om en større omorganisering av IT-virksomheten på UiO, og hvordan dette skal foregå er nå under utredning. Denne prosessen vil vare ut året, informerer universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

- De ansatte opplever at dette er en forskuttering av en omorganisering vi ennå ikke har gjennomført. Og at en krisesituasjon er blitt brukt til å legge noen sterke premisser og føringer, sier Zubillaga.

Hun forklarer at dette har skapt usikkerhet.

- Arbeidsgiver har mulighet til å omdisponere innenfor visse rammer, men da gjøres det med utgangspunkt i vurderinger av den enkeltes arbeidsavtale. Da aksepterte alle behovet for å omdisponere ressurser fra lokalt til helpdesken sentralt. Nå er det et spørsmål om dette blir en varig omdisponering av ressurser, eller om vi skal tilbake til normalen.

Lars Oftedal, IT-direktør ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO.

- Varighet ut året

UiOs IT-direktør, Lars Oftedal, sier at helpdesken ble forlenget med ett ekstra semester for å bistå studenter og ansatte i forbindelse med utvidet bruk av digitale verktøy og tjenester i koronatiden.

- Helpdesken ble utvidet til slutten av året etter ønske fra universitetsledelsen, sier Oftedal til Uniforum. 

Hvorvidt en videre utvidelse kan være aktuelt er foreløpig usikkert, men utredningen av den større omorganiseringen skal altså være klar til nyttår.

 

Emneord: Arbeidsforhold, Koronavirus Av Knut Anders Finnset
Publisert 8. sep. 2020 05:30 - Sist endra 11. sep. 2020 09:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere