Sju av ti studenter fullførte en grad i løpet av åtte år

– Men frafallet er fortsatt for stort, sier Nina Sandberg (Ap).

Mange unge studenter av begge kjønn konsentrerer seg om lesingen i et undervisningslokale

Mange studenter legger ned mye arbeid for å oppnå en bachelor- eller mastergrad. Sju av ti lykkes med å få en grad i løpet av åtte år. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Kristoffer Furberg/Uniersitetsavisa

Av de studentene som startet på en universitets- eller høgskoleutdanning for første gang i 2011, fullførte 68 prosent en grad i løpet av åtte år. Det viser nye tall fra SSBs statistikk Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, skriver Universitetsavisa

43 prosent av studentene hadde da fullført en grad på lavere nivå, og 25 prosent en grad på høyere nivå, eller doktorgrad.

Aldri vært bedre

Andelen studenter med fullført grad innen åtte år etter oppstart har aldri vært høyere enn blant studentene som startet i 2011.

Det har vært en jevn økning siden 2001, ifølge SSBs pressemelding. I 2001-kullet fullførte 55 prosent en grad i løpet av åtte år.

Nina Sandberg, Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og forskning, kommenterer i en pressemelding:

- Det er bra at noen flere førstegangsstudenter fullfører, men frafallet er fortsatt for stort, og problemet vil bare øke med den politikken regjeringen fører, mener hun.

Mange nye søkere

Sandberg sier økonomisk nedgang og usikkert arbeidsmarked har medført rekordmange nye søkere til høyere utdanning, mange av dem voksne.

Hun sier Arbeiderpartiet vil at alle skal kunne bruke denne muligheten for å bygge kompetanse, men da trengs et krafttak for bedre studiekvalitet og å få flere gjennom høyere utdanning.

- Regjeringens årvisse ABE-kutt i universitets- og høgskolesektoren går i siste instans ut over studentene. Arbeiderpartiet forventer at statsråden nå legger fram tiltak for bedre undervisningskvalitet, tettere oppfølging av studentene, bedre studentvelferd, og krisestøtte til studenter med inntektssvikt, i stedet for å fortsette å bruke studentene som salderingspost, sier Sandberg, som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen.

De unge er kjappest

SSBs tall viser at det er de unge studentene som er flinkest til å gjøre seg ferdig i løpet av rimelig tid. Blant de som var 20 år eller yngre da de startet på utdanningen sin i 2011, fullførte rundt 80 prosent i løpet av åtte år.

Så synker gjennomføringsgraden jevnt og trutt med alderen. Blant dem i aldersgruppen 21-24 år fullførte 70 prosent i løpet av åtte år, mens i overkant av 60 prosent av de i alderen 25-29 år var ferdige.

Blant studenter i 30-årene var det halvparten som fullførte i løpet av åtte år, mens bare 25 prosent av studentene i aldersgruppen 40 år og eldre var i mål etter åtte år.

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener det er for mange studenter som faller fra utdanningen de har påbegynt.

- Det er positivt at vi går i riktig retning, men dette må ikke bli en hvilepute for oss. Det er fortsatt over 30 prosent som ikke fullfører, noe som er svært uheldig for både enkeltindividene og oss som samfunn, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon i en pressemelding.  

Emneord: Studentforhold, Studentsaker Av Mari Rian Hanger /Universitetsavisa
Publisert 20. aug. 2020 13:42 - Sist endra 20. aug. 2020 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere