Regjeringen satser på åpne norskspråklige tidsskrifter

Regjeringen viderefører satsingen på åpen tilgang til norskspråklige forskningstidsskrifter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

SATSER PÅ NORSK FAGSPRÅK: Regjeringen satser på norsk fagspråk i humaniora og samfunnsvitenskap. Nå ønsker den også å satse på juridiske vitenskapelige tidsskrifter på norsk, opplyser forsknings og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim. Her sammen med forgjengeren Iselin Nybø og kulturminister Abid Raja etter utnevnelsen som statsråd. (Arkivfoto) 

Foto: Ola Gamst Sæther

Nå skal det lyses ut nye midler, og ordningen utvides for å stimulere norskspråklige tidsskrifter i rettsvitenskap til å søke.

Årlig støtte til ordningen er nå på 9,1 millioner kroner.

- Vi vil også vurdere om vi kan øke støtten når vi nå inkluderer flere tidsskrifter, og dette vil vi komme tilbake til i statsbudsjettet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet,

- Åpen tilgang til resultatene fra offentlig finansiert forskning er et mål for regjeringen. Det betyr at du og jeg får tilgang til forskning som vi i dag må betale for. Nå viderefører og utvider vi støtteordningen for å stimulere til åpen publisering i rettsvitenskap. Det er et område som publiserer mye på norsk, men der de sentrale forskningsresultatene fortsatt er bak betalingsmur, sier Asheim.

Vil utvide med norske juridiske tidsskrifter


En fersk evaluering av modellen for innkjøp av norske humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter viser at tiltaket fungerer godt. Det har ført til at en rekke norske tidsskrifter kan leses av alle og flere laster ned artikler. Forskerne har ikke merket noen negative praktiske konsekvenser av overgangen fra leserbetaling til kollektiv betaling for å publisere. Ekspertgruppen anbefaler at rettsvitenskaps inkludering i ordningen tydeliggjøres, slik at også norske juridiske tidsskrifter av høy kvalitet blir åpent tilgjengelige for alle.
- Mye juridisk forskning er praksisnær, og det er viktig at ansatte i departementene, NAV, barnevernet og andre felter har åpen tilgang til ny juridisk kunnskap, sier Asheim.

Regjeringen har nettopp lagt frem en språklov, der det pekes på hvor stor innvirkning språkbruken i forskning og høyere utdanning har på språkutviklingen ellers i samfunnet.

Bidrar til å støtte utviklingen av norsk fagspråk

Gjennom denne ordningen bidrar regjeringen til å støtte utviklingen av norsk fagspråk.

- Forskningen er internasjonal, men det er viktig at vi også har tidsskrifter hvor forskerne kan skrive om norske forhold på norsk. Det bidrar til at forskningsresultatene blir enklere tilgjengelig og gjør det lettere for folk å ta forskningen i bruk, sier Asheim.

Tidsskriftsordningen administreres av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Unit åpner for innmelding av humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter som kvalifiserer for ordningen fredag 15. mai via nettstedet openaccess.no.

Les evalueringsrapporten her.

Emneord: Forskningsformidling, Forskning, Språk, Språkpolitikk, HF, Jus
Publisert 15. mai 2020 16:07 - Sist endra 15. mai 2020 16:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere