Asheim lover studenter med pengetrøbbel hastehjelp

Statsråd Henrik Asheim lover å legge fram forslag for Stortinget for å hjelpe studenter som får problemer fordi de har mistet deltidsjobbene sine.

MEKTIG IMPONERT: Ministeren for blant annet høyere utdanning , Henrik Asheim, sier seg mektig imponert over farten i digital transformasjon innen høyere utdanning akkurat nå. 

Foto: Kristoffer Furberg/Universitetsavisa

(Saken er oppdatert kl 09.15 med sakset kommetar fra Marte Øien)

Minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim, bekymrer seg for mulig fall i forskningsbevilgninger i EU, og for fall i studenters biintekter her hjemme.

Det siste kan han gjøre noe med, det første blir noe vanskeligere, sier han i dette intervjuet med Universitetsavisa - dagen etter at Regjeringen blant annet vedtok å forlenge nedstengningen av universitetene i landet.

Urolig for nedskjæringer

- Asheim: Er det sannsynlig at pandemien påvirker internasjonalt forskningssamarbeid de nærmeste månedene og årene?

- Jeg er litt urolig for det. Det kan jo hende at flere av de landene vi samarbeider med, ikke minst innen Europa, nedskalerer sin forskningsinnsats i en tid hvor man burde gjøre det motsatte. Samtidig ser jeg en stor mulighet her, i det at kampen for åpen forskning blir lettere, og i det at pågående forskning deles fortløpende. Vi ser at de store vitenskapelige forlagene nå deler artikler om korona-relevant forskning.

- Hva med Horisont Europa og det store budsjettet, som i januar i år var satt til 94 milliarder euro: Frykter du at det skrumper inn, nå som medlemsstatene er i økonomisk krise, eller kan man tvert om håpe på en økning?

- Jeg håper den øker, men frykter at den skrumper inn. Det er ikke noe vi jobber for, tvert om. Vi er i dialog med EU om dette, hvordan vi ser for oss at Horisont Europa ser ut i tida som kommer. Men jeg er redd for at land som er i dype økonomiske problemer skal foreslå nedskjæringer her.

Når får folk vende tilbake?

- Ad undervisning på campus: Kan man tenke seg en ordning hvor siste-semesterstudenter får slippe tilbake på campus i vår?

- Nå har vi forlenget nedstengingen til over påske. Så håper vi at resultatene begynner å vise seg og vi kan begynne å lette på noen av restriksjonene. Det er for tidlig å si. Men vi må ha en dialog med institusjonene om hvordan man eventuelt ser for seg prioriteringene i forhold til hvem som skal slippe til først.

- Hvor overrasket er du over den digitale transformasjonen som skjer innen høyere utdanning akkurat nå?

- Jeg er mektig imponert. Det har altså gått så fort. Jeg opplever at institusjonene har kastet seg rundt, og studentene opptrer fleksibelt. Vi tar noen kvantesprang i digital undervisning nå, noe som jeg tror kommer til nytte, ikke minst når det gjelder livslang læring og kortere kurs.

- Hvor sannsynlig er det at man greier å forske fram og kvalitetssikre en vaksine innen befolkningene i Europa og verden har rukket å «gå i metning»?

- Jeg er ingen ekspert, ei heller spåmann her. Men jeg synes vi ser positive tegn. Når Forskningsrådet utlyste 30 millioner til koronaforskning, meldte 114 forskningsmiljøer seg, for å søke om penger og bidra med kunnskap.

Mange sliter

De frittstående forskningsinstituttene lever for en vesentlig del av oppdragsforskning fra det private næringslivet. Også her merkes drastisk fall i bestillinger. Det fører nå til varsler om permitteringer i Fafo og Norce. Sintefs strategidirektør Vincent Fleischer gir i et intervju i UA uttrykk for at regjeringen nå bør foreslå for Stortinget å gi en ekstraordinær grunnbevilgning til de instituttene som jobber mest med norske bedrifter.  På spørsmål om dette er noe Asheim kan tenke seg å jobbe for, svarer han slik:

- Jeg har stor forståelse for den utfordringen instituttene våre står i nå. Regjeringen jobber kontinuerlig med ulike tiltak. Jeg kan ikke love noe nå, annet enn at det står på agendaen vår.

- Hvem er det her som har det vanskeligst nå, tror du?

- Jeg tror mange studenter har det tøft nå. Man opplever at biinntektene har forsvunnet og de får det økonomisk vanskelig. Men her vil vi legge fram forslag til løsning for Stortinget, for hvordan vi vil løse disse vanskene, lover Henrik Asheim.

NSO-leder: Lån er ikke nok

- Studenter som har mistet deltidsinntekten sin er arbeidstakere på lik linje med andre arbeidstakere. Tror myndighetene at andre arbeidstakere hadde godtatt å få dagpenger i form av lån? Vi tror ikke det, og da mener vi det er urettferdig om studenter som er arbeidstakere skal godta det, sier NSOs leder Marte Øien til Dagbladet.

Det sier leder i Norsk studentorganisasjon, Marte Øien. Sammen med flere andre organisasjoner, deriblant mange ungdomspolitiske organisasjoner og Universitet og Høgskolerådet, har hun skrevet under på et opprop med følgende punkter til regjeringen.

Les også: Opprop fra 10 organisasjoner om studentstøtte

Emneord: Koronavirus, Universitetspolitikk, Studentforhold Av Tore Oksholen /Universitetsavisa
Publisert 26. mars 2020 09:38 - Sist endra 26. mars 2020 09:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere