Studentsamskipnadene vil bygge 2475 studentboliger

Studentsamskipnadene landet rundt har søkt om støtte til å bygge 2475 studentboliger. SiO vil bygge 300 studentbliger på Kringsjå og 300 på Lillestrøm.

En arkitekttegning av framtidens Kringsjå

NYE KRINGSJÅ: Slik vil Kringsjå studentby se ut, når utbyggingen av 1500 nye studentboliger er ferdig i 2020. Dette er vinnerutkastet i arkitektkonkurransen.  (Illustrasjon: AT Plan & Arkitektur AS.)

Foto: AT plan og arkiterktur AS
– Det er gledelig at samskipnadene i år har langt flere byggeklare prosjekter. Samtidig må de holde trykket opp i planleggingen av nye studentboliger fremover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding. 

I år er det satt av penger til 2200 studentboliger, og det har vært normalen i denne regjeringsperioden. Det er en økning i nivået fra rundt 1000 tilsagn årlig før 2013. I tillegg har den økonomiske rammen og satsene økt, og tilskuddene prisjusteres årlig.

– Hver høst er det tusenvis av studenter som er på jakt etter et sted å bo. Derfor har satsingen på studentboliger vært prioritert av regjeringen. Det å gi flere tilgang til et godt og økonomisk gunstig botilbud er viktig for å sikre lik rett til utdanning, sier Nybø.


Ønsker hjelp fra kommunene

På tross av at behovet for studentboliger fortsatt er stort mange steder greide ikke samskipnadene i 2019 å få mange nok byggeklare prosjekter ferdige. I fjor kom det bare inn søknader om 1450 nye studentboliger, på tross av at regjeringen hadde satt av penger til langt flere.

– Det har vært viktig for meg at studentsamskipnadene har trykket oppe og at de fikk gjort klart flere byggeprosjekter til søknadsrunden i 2020. Blant annet har vi hatt møte med alle samskipnader for å understreke viktigheten av dette. Jeg er fornøyd med at vi nå har fått inn flere søknader. Samtidig er det viktig at samskipnadene fortsetter dette arbeidet og at kommunene rundt om i landet bidrar med rask saksbehandling og stiller tomter til disposisjon, slik at enda flere studentboliger kan bygges i årene fremover, sier Nybø.  

Nå skal Husbanken vurdere om søknadene oppfyller kravene for å få tilsagn om støtte i 2020. Det er Kunnskapsdepartementet som bestemmer hvem som får penger og det blir trolig avklart i løpet av februar.
 

 

 

 

Søker

Prosjekt

Antall

Forventet byggestart

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Campus Ringerike

164

2020

 

Campus Porsgrunn

250

2021

 

Campus Rauland

20

2021

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Frydenbø,Bergen

47

2019

 

Vieråsen, Førde

59

2020

Studentsamskipnaden i Innlandet

Østregate, Hamar

104

2020

 

Grønnegate, Hamar

11

2020

Studentsamskipnaden SiO

Lillestrøm sentrum

300

2020

 

Kringsjå btr III

300

2021

Studentsamskipnaden i Østfold

Bjølstad V

23

2020

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Campus Ålesund

84

2020

 

Nedre M. berggt, Trondheim

16

2020

 

Klostergt 56, Trondheim

127

2020

 

Nardov. 12/14

650

2022

Norges arktiske studentsamskipnad

Dramsveien

120

2020

 

Elvesletta

180

2020

Blindern studenthjem

Blindern

20

2020

Total

 

2475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 20. jan. 2020 04:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere