Kongelig grunnsteinsnedleggelse

Uniforum Nr. 8 1997


Fredag 9. mai la HM Kong Harald ned grunnsteinen til det nye Universitetsbiblioteket på Blindern. - Dette er en festdag for universitetet, sa rektor Lucy Smith.

Av GRO LIEN GARBO

En rekke innbudte gjester var møtt fram på byggetomten for å markere grunnsteinsnedleggelsen. Av sikkerhetshensyn kunne bare et begrenset antall komme ut på plattformen, som var bygd for anledningen, men folk stilte seg opp så nært som mulig for å få med seg denne begivenheten i universitetets historie.

– For fem år siden ble beslutningen tatt om at det skulle bygges et nytt Universitetsbibliotek og for et halvt år siden kunne rektor Lucy Smith ta det første spadestikket, fortalte prosjektdirektør i Statsbygg Roar Bjordal. Han så fram til åpningen av bygget neste høst. Før han overlot skrinet som skulle mures inn til H M Kong Harald, fortalte han at det var laget i smia i Oslo Kretsfengsel og at det foruten tegninger av bygget inneholdt dagens Aftenposten og siste nummer av Uniforum. Med presisjon og konsentrasjon besørget så Kongen sin del av oppgaven, i blitzlyset fra pressen som hadde møtt opp flertallige for å få med seg grunnsteinsnedleggelsen.

- Vi er spesielt glade for at Kongen er kommet til Blindern denne dagen. Det er første gang han er her som konge, sa rektor Lucy Smith. Hun understreket at et universitet ikke kan fungere uten et bibliotek og så frem til at alle Universitetsbibliotekets bøker endelig skulle samles under ett tak. Som rektor vil jeg få oppleve at to praktbygg får reise seg: Helga Engs hus er oppført og til neste år står Universitetsbiblioteket der.. Jeg skulle gjerne oppleve at et tredje bygg er godt på vei på Tullinløkka før jeg gir meg, sa hun med klar adresse til politikerne blant publikum.

Chateau Neuf Spelemannslag både åpnet og avsluttet markeringen. Spesielt inviterte gjester inntok så sin lunsj i Kongens selskap i tiende etasje i Administrasjonsbygget.

Kongelig sightseeing
Etter lunsjen fikk Hans Majestet med følge en kongelig sightsseing på Blindern med rektor universitetsdirektør og informasjonsdirektør som guider. Universitas` redaksjon fikk snarbesøk av Kongen, som også overrasket en rekke studenter midt i lunsjen på Frederikke. Noen satte maten i halsen og fikk nærmest latterutbrudd av overraskelsen, mens andre og de i røykeseksjonen stilte seg opp i giv akt. Så bar det til Det samfunnsvitenskapelige fakultet, der fakultetsledelsen og professor i statsvitenskap Arild Underdal tok imot og orienterte. Kongen spaserte så forbi barnehagen ved SV-bygget, der barna stilte opp med flagg og skapte rene 17. maistemingen: «Hvem er kongen? Hvem er Kongen?» ropte de unisont. Etter en kort oppklaring i sakens anledning avla Hans Majestet Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet et besøk. Her applauderte studenter og andre frammøte ved synest av Kongen, mens de i SV-bygget hadde forholdt seg passive. Kongen fikk møtte også her møte fakultetsledelsen og dessuten instituttbestyrer ved Biologisk institutt, Reidun Sirevåg, professor i fysikk, John Reksad og avdelingsingeniør Morten Bronndal. Størst begeisting vakte nok omvisningen i dyrestallen på Biologisk institutt , som Bronndal sto for. Størst begeistring vakte nok omvisningen i dyrestallen på Biologisk institutt, som Bronndal sto for, og aller mest besøket hos gaupene. Kanskje fordi flekkede gaupeskinn i tidligere dager var forbeholdt kongefamilien. Kongen kunne fortelle at han selv hadde sett gaupe på Skaugum i den tiden folk påsto at den var utryddet. Noen nærkontakt med gaupen, var imidlertid ikke Kongen interessert i. Han avslo høflig tilbudet fra Bronndal om å slippe et eksemplar ut av buret for å gi Kongen anledning til å stifte nærmere bekjentskap med den.

På slutten av dagen besøkte Kongen så Domus Athletica der han ble tatt imot av ledelsen i Studentsamskipnaden og Studentidretten. En og annen svettende student og ansatt i treningsstudioet gjorde store øyne til det fine besøket, men de fleste tok det hele med fatning og fortsatte i sitt tempo. Ikke minst aerobic-utøverne. Kong Harald var imidlertid litt tilbakeholden da vertskapet ville vise ham en garderobe merket damer - til tross for forsikringer om at den var tom. - De først, sa Kongen til sin sidemann, direktør for Studentidretten Thormod Moum.

KONGEN KOMMER: Kongen med følge kommer for å legge ned grunnsteinen, sammen med rektor og universitetsdirektør. (Foto: Kirsten Faustino)

HVEM ER KONGEN?: Hvem er kongen? Hvem er kongen? ropte barnehagebarna som hadde stilt seg opp for å hylle HM Kong Harald.(Foto: Xenia Isaken)

MØTE MED GAUPER: Møtet med gaupene i dyrestallen på Biologisk institutt var et av høydepunktene under besøket.(Foto: Kirsten Faustino)

IDRETTSKONGEN: Kongen fikk innblikk i aktiviteten i den nye Idrettsbygningen.(Foto: Kirsten Faustino)

FORELESNING: Dekan Ingolf Kanestrøm gir Kongen en innføring om sitt fakultet. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum Nr. 8 1997

Publisert 15. mai 1997 20:36 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere