SMÅSTOFF


«Air» vaskes

For første gang siden den ble oppført i 1961, har statuen «Air2» på Frederikkeplassen blitt vasket. Statuen er den første monumentale nonfigurative skulptur som er reist i friluft i Norge. Den ble gitt til universitetet av A/S Freia, og ført opp til universitetets 150-årsjubileum. Arnold Haukeland heter kunstneren som formet statuen. Etter 36 år i uberørt majestet, skal «Air2» igjen skinne i vårsolen. (Foto: Kirsten Faustino)

Første fugl med nebb

For 120-140 millioner år siden, da dinosaurene hersket på landjorda og til og med fuglene kunne flekke tenner, levde det en fugl ved en innsjø i nord-øst Kina. Fuglen hadde et nyutviklet trekk å briske seg med - det første fuglenebbet!
Paleontologisk museum er blitt eier av et eksemplar av denne fuglen, som er den første bevarte fuglen med nebb og stjert. Den er på størrelse med en trost, og vingeskjelettet likner på armene hos små rovdinosaurer. Fuglen heter Confuciusornis sanctus, «Den hellige Konfucius-fuglen». Vanligvis bevares fugler og andre virveldyr kun som knokler, men denne fuglen ligger i en lys skifer der avtrykk av fjær og klør er godt synlig.

Paleontologisk museum er åpent fra 11 til 16 alle dager unntatt mandag.

Er det liv, er det sopp

I august 2002 vil den 7. internasjonale mykologiske (sopp) kongress bli arrangert i Oslo, og det er første gang i historien at en internasjonal biologisk kongress blir lagt til Norge. Det er stor rift om å arrangere slike kongresser, og Oslo seiret i siste omgang så vidt det var over København.

­ Dette er vi godt fornøyd med sier professor L. Ryvarden, som har hatt hovedansvaret for søknaden. ­ Det er en stor anerkjennelse både faglig og administrativt for oss som fagmiljø, men også for Biologisk institutt og Universitetet i Oslo at har vi har fått dette arrangementet.

For mange nordmenn er sopp fotsopp eller sjampingjongsuppe, til nød rød fluesopp, men hver dag er de samme nordmenn i kontakt med sopp uten å tenke på det. Stikkord er brød som gjærer ved sopp, ost, vin og brennevin fremstilles med sopp, store deler av den farmasøytiske industri hviler på sopp ved sin fremstilling av antibiotika. Samekulturen er avhengig av sopp gjennom reinens lavbeiter - lav er nemlig sopp. Akvakulturen og vår husdyrproduksjon sliter med soppskader, det samme gjelder i høy grad både land- og skogbruk.

Alt dette og mye mer kommer opp på kongressen i mange parallelle sesjoner. I alt er det ventet mellom 2000 og 2500 delegater. Foruten vitenskapelige foredrag, debatter og utstillinger vil det bli store utstillinger av bøker, instrumenter, en separat frimerkeutstilling (sopp på frimerker er eget samleområde!) og selvsagt en stor sopputstilling. Før og etter kongressen blir det også flere større ekskursjoner for studier og samling i felt.

Pris til Preus

Den 18. april overrakte Thor Heyerdahl en pris for et forskningsprosjekt til førsteamanuensis Hans Ragnar Preus ved Klinikk for periodonti ved Universitetet i Oslo. Preus mottok et stipend for sitt arbeid med et bioarkeologisk prosjekt. Han har funnet fram til en metode som kan tidfeste fossiler ved hjelp av DNA-tester, en metode som har gitt det arkeologiske arbeidet et viktig nytt verktøy. Stipendet ble delt ut i forbindelse med Kon-Tiki museet og Telenor International NO BARRIERS-program.

KUNNSKAP OM FORTIDA: Thor Heyerdahl berømmet Hans Ragnar Preus, førsteamanuensis ved Klinikk for periodonti, for hans forskningsprosjekt i forbindelse med et bioarkeologisk prosjekt. (Foto: Kirsten Faustino)

Nøtter

1. Hvem er dette?

2. Hvor mange fakulteter har Universitetet i Oslo?

3. Hvor stort er UiOs budsjett for 1997?

4. Hva betyr paleontologi?

5. Er Meteorologisk institutt en del av UiO?

Svar

1. Ingolf Kanestrøm, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

2. Åtte: Det teologiske, Det juridiske, Det medisinske, Det historisk-filosofiske, Det matematisk-naturvitenskapelige, Det odontologiske, Det samfunnsvitenskapelige og Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

3. Om lag 2,3 milliarder kroner.

4. Studiet av fortidens livsformer. UiO har et eget paleontologisk museum på Tøyen.

5. Nei.

Kongen kommer

Fredag 9. mai kommer H.M. Kong Harald til Universitetet i Oslo. Han skal legge ned grunnsteinen til det nye universitetsbiblioteket, og vil deretter spise lunsj med innbudte gjester i Administrasjonsbygningens tiende etasje. Kongen skal også få en omvisning på universitetet.

Publisert 25. apr. 1997 11:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere