UiOs økonomi på nett

Uniforum 19/96

Web Internett

Digitale penger finnes der ennå ikke. Men du kan du få et innblikk i økonomien til Universitetet i Oslo (UiO) ved å klikke deg fram til Økonomi- og planavdelingens (ØPA) hjemmeside på World Wide Web.

ØPA vil, som foreløpig siste tilskudd på UiOs web, vise fram sine tjenester på nettet. Avdelingen er delt i tre seksjoner som blant annet tar seg av økonomisk planlegging, budsjettering, arealdisponering, byggesaker, innkjøp, rammeavtaler og regnskap.

ØPAs hjemmeside har webadresse (URL):

http://www.uio.no/www-adm/okonomi/

Budsjett- og planseksjonen:

http://www.uio.no/www-adm/okonomi/budsjett/

... der du blant annet finner UiOs forslag til budsjett for 1997:

http://www.uio.no/www-adm/okonomi/budsjett/bud97/bud97.htm

Innkjøpsseksjonen:

http://www.uio.no/www-adm/okonomi/innkjop/index.htm

... der du blant annet finner en oversikt over rammeavtalene UiO har inngått i «Leverandør- og avtaleguiden» (kun åpen for interne brukere):

http://www.uio.no/cgi-bin/usit-adb/la

Regnskapsseksjonen:

http://www.uio.no/www-adm/okonomi/regnskap/index.htm

... hvem gjør hva i Regnskapsseksjonen:

http://www.uio.no/www-adm/okonomi/regnskap/adrliste2.htm

Fagleg-pedagogisk dag

Fagleg-pedagogisk dag er eit etterutdanningstilbod for lærarar i grunnskulens ungdomstrinn og den vidaregåande skulen. Arrangementet er i regi av Universitetet i Oslo. Årleg tek 4000-5000 lærarar del i utstillingar, ekskursjonar og førelesningar.

Arrangementet i 1997 vil gå av staben 3. januar. Programmet er under planlegging, men ny informasjon om fagdagen vil gjerast tilgjengeleg på nettvevssida.

Hjemmesiden:

http://www.uio.no/www-adm/studavd/kurssekr/fpd97arr.htm

Program:

http://www.uio.no/www-adm/studavd/kurssekr/fpd97pr.htm

Av Arnt Sommerlund


Uniforum 19/96

Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere