SMÅSTOFF

Uniforum 19/96

Symposium for Arnt Eliassen

I anledning av at professor emeritus Arnt Eliassen fra Institutt for geofysikk mottok «Premio E. Balzan», ble det 4. desember holdt et symposium på Det Norske Videnskabs-Akademi der internasjonale størrelser på hans fagfelt deltok. FEIRER PRISVINNEREN: Fra venstre professor emeritus Hans Økland, professor emeritus Enok Palm, prisvinneren selv og professor emeritus Kaare Pedersen. (Foto: Staale Skogstad)

NOEN SPESIELLE KUNSTØNSKER?

Velferdsutvalget holder sin årlige kunstutstilling i Helga Enghs hus ut torsdag 12. desember. Hensikten med utstillingen er å presentere Velferdsutvalgets kunstinnkjøp i 1996 i sin helhet. De forskjellige universitetsmiljøene kan fritt søke om å få lov til å henge opp noen av de 28 bildene i sitt møterom eller i sin gang. (Foto: Ståle Skogstad)

Bytte av bolig

Professor Eugene Zwillinger ved San Francisco State University ønsker å bytte bolig med en norsk familie i tre uker i sommerferien. Hjemmet hans ligger i Tiburon, ca. 10 miles nord for San Francisco. Det tar 45 minutter å kjøre til Napa Valley, 25 minutter til San Francisco og tre timer til Sierra Nevada-fjellene. Hans e-post-adresse er EZ@sfsu.edu. Hans telefonnummer er (415) 383-5753 og postadressen er 19 Claire Way, Tiburon, California 94920, USA.

Faglig-pedagogisk dag 1997

Faglig-pedagogisk dag arrangeres som vanlig 3. januar. Brosjyren er kommet, og kan bestilles på telefon 22 95 18 20 eller telefaks 22 18 26 00. Faglig-pedagogisk dag er også å finne på Internett. Adressen er: http://www.uio.no/www-adm/studavd/kurssekr/kurssek.htm

Idéhistorie gjennomfemti år

I år er det femti år siden det første professoratet i idéhistorie ble opprettet ved Universitetet i Oslo. I den forbindelse ble antologien Helhet på tvers - 50 år med idéhistorie i Norge nylig utgitt. Antologien er redigert av Randi Davenport, Kristin Gjerpe og Kari Sletnes.

Invitasjon til å søke om Rolex-prisen 1998

Rolex deler hvert år ut priser innen følgende felter: naturvitenskap og medisin, teknologi og innovasjoner, utforskning og oppdagelser, miljø og kulturarv. Vinnerne mottar $50 000, et gull Rolex kronometer og internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid.

Informasjon kan du få ved å skrive til The Secretariat, The Rolex Awards for Enterprise, PO Box 1311, 1211 Geneva 26, Sveits.

Likestillingen styrkes ved Det historisk-filosofiske fakultet

Fakultetet har i sin strategiske plan valgt å bedre likestillingen. Et professorat i kvinneforskning og en førsteamanuensisstilling er allerede opprettet. Fakultetet skal sette i gang tiltak som skal gjøre at kvinner blir motivert til å ta hovedfag og til å forske. Universitetsstipend på visse områder skal for eksempel øremerkes kvinner. Kvinnelige stipendiater som får barn i stipendperioden skal få et avslutningsstipend.

Kjønnsperspektivet skal innarbeides i de fagene der det er naturlig, og kvinner skal sikres best mulig behandling ved ansettelser.

Fakultetet har gitt ut en brosjyre om likestillingstiltakene sine.


Uniforum 17/96

Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere