Uniforum-MAL

Uniforum 19/96

Musikkhistorisk kjempeløft

Det vitenskapelige musikkmiljøet i Norge samler seg nå om å skrive en ny norsk musikkhistorie i fem bind. Vi har ikke hatt noen slik bred innføring i denne delen av vår kulturhistorie. Nils Grindes verk om hovedlinjene i norsk musikkliv gjennom 1000 år er forholdsvis kortfattet, og professor Grinde er en av dem som har ivret for en bredere anlagt musikkhistorie. Forskermiljøet ved Institutt for musikk og teater ved Universitetet i Oslo og Norges Musikkhøgskole står sentralt i arbeidet som dessuten engasjerer medarbeidere i Trondheim og i noen grad Bergen.

Danmark først ut

Danmark har nylig fått et verk i tre bind, Sveriges er på fire. - Vi trenger fem bind og 2000 sider, sier verkets hovedredaktør, førsteamanuensis Arvid O. Vollsnes til Bergens Tidende. Norges forskningsråd har bevilget 1,5 millioner kroner til starten.

Bergens Tidende. 04.12.96

Kommuner lønner kvinner dårlig:

Tjener opptil 12 prosent mindre enn menn

Kommuneansatte kvinner har 6-12 prosent lavere lønn enn sine mannlige kolleger. Selv med nøyaktig samme utdannelse får kvinner dårligere lønn enn menn. Det fremgår av en rapport om kjønn og yrkeskarriere i kommunal virksomhet som professor Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo og forsker Elisabeth Longva ved Institutt for samfunnsforskning har skrevet. Rapporten viser også at kvinnene har en noe bedre lønnsutvikling over tid enn menn. Men de er likevel langt under mennenes nivå. I to av kommunene var lønnsforskjellen 14 prosent i siste halvdel av 80-årene, mens forskjellen var redusert til 10 prosent på 90-tallet.

Aftenposten morgen. 05.12.96

Norges vei inn i stormaktspolitikken

Fra streng nøytralitet, gjennom krig og okkupasjon til fast forankring i vestlig alliansepolitikk og medlemskap i Nato. Det er en av hovedlinjene i de to nye bindene i serien om norsk utenrikspolitikks historie, som ble lansert av Universitetsforlaget torsdag. Førsteamanuensis Odd-Bjørn Fure ved Universitetet i Bergen behandler perioden 1920-1940, mens professor emeritus Jakob Sverdrup ved Universitetet i Oslo fører framstillingen videre til grunnleggelsen av NATO i 1949.

Klassekampen. 06.12.96


Uniforum 19/96
Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere