40 millioner til vitenskapelig utstyr fjernes

Uniforum 19/96

Salderingsbudsjettet:

­ Dette er en katastrofe, sier professor Arne Olsen ved Fysisk institutt. Hvis regjeringen får det som den vil, fjernes Forskningsrådets pott på 40 millioner kroner til vitenskapelig utstyr.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Det betyr blant annet at Arne Olsen og hans kolleger i forskningsgruppen for strukturfysikk ikke får elektronmikroskopet som de var blitt forespeilet i statsbudsjettet.

I sitt salderingsbudsjett foreslår nemlig regjeringen å fjerne en 40 millioners-pott til vitenskapelig utstyr som de foreslo i statsbudsjettet tidligere i høst. Norges forskningsråd skulle fordele disse pengene mellom universitetene og høgskolene, og Universitetet i Oslo (UiO) ville fått om lag 18 millioner kroner, ifølge spesialrådgiver Bjørn Bjørnsen i Forskningsrådet.

BEGRENSER FORSKNINGEN

­ Uten elektronmikroskopet kan vi ikke drive den forskningen vi ønsker, sier Arne Olsen. ­ Det går ikke an å drive naturvitenskapelig forskning uten utstyr, man er helt nødt til å drive eksperimenter og målinger. Regjeringen tar bort grunnlaget for utdanning på høyere nivå, sier han.

Også dekan Ingolf Kanestrøm ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er skuffet. Han mener det vil bli økt frustrasjon i fagmiljøene dersom regjeringen får det som den ønsker:

­ Vi må bruke masse tid til å kjøre gamle instrumenter som stadig må repareres. Gjennomstrømmingen av studenter på hovedfag og doktorgrad vil også bli dårligere, mener han.

LETT å KUTTE

Underdirektør Kari Balke Øiseth i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet sier at kuttet har finanspolitiske årsaker.

­ Regjeringen har bestemt seg for å prøve å holde de økonomiske rammene for 1997. Og det er teknisk lettere å kutte bevilgninger til utstyr enn for eksempel å si opp ansatte, sier hun.

UKLART I STORTINGET

Det er Stortinget som til syvende og sist avgjør hvor store bevilgningene til vitenskapelig utstyr blir i 1997. Leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, KrFs Jon Lilletun, forteller at den politiske situasjonen i Stortinget er uklar.

­ Det er vanskelig å se hvilke partier som vil samarbeide under salderingen, men Kristelig Folkeparti vil i alle fall slåss for at denne potten til vitenskapelig utstyr skal bestå, sier han.

Høyres Siri Frost Sterri sitter også i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, men hun kan ikke love at hun vil støtte Lilletun i denne saken:

­ Det er begrenset hva jeg kan si nå. Men hele salderingsproposisjonen innen utdanning og forskning er en provokasjon. Regjeringen har kuttet bort alt vi har jobbet for i flere måneder. Jeg er meget bekymret for kvaliteten på høyere utdanning hvis midlene til vitenskapelig utstyr blir kuttet ned, sier hun.

SKUFFET: Professor Arne Olsen ved Fysisk institutt risikerer å måtte vente enda lenger på et nytt elektronmikroskop til forskningsgruppen for strukturforskning.


Uniforum 19/96

Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere