ks.html

Uniforum 19/96

Skandinavia - Japan Sasakawa fondet

har til formål å styrke samarbeidet og de vennskapelige forbindelsene mellom Japan og de nordiske land. Dette søkes i hovedsak realisert gjennom støtte til forskning og studiereiser innen teknologi og medisin, humaniora og samfunnsfag, kunst og journalistikk. Stipender vil normalt være av størrelsesorden kr. 25 000­50 000, avhengig av reisens varighet. Søknader mottas fra enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner og organisasjoner.

Søknadsfristen er 15. februar 1997, med tildeling ca. 1. mai. Søknad til The Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation, Klæbuveien 153, 7034 Trondheim v/siv.ing. Håvard Berge. Tlf. 73 59 23 39, faks 73 59 02 01.

Salzburg Seminar

Følgende kurs tilbys i 1997:

«World Trade: Protectionism versus Globalization» - 22. februar­1. mars.

«Eclipse of the Nation State?» - 15.­22. mars.

«The Rise of Industrial East Asia and Its Implications for the Developing World» - 19.­26. april.

«Race and Ethnicity: Models for Diversity» - 17.­24. mai.

«Journalism in the Information Age» - 16.­23. juni.

«Educating Youth: Challenges for the Future» - 12.­19. juni.

«Recent Development in American Law and Legal Institutions» - 2.­9. august.

«Europe: Consolidation and Enlargement» - 11.­18. oktober.

«Non-Governmental Organizations: Leadership and Civil Society» - 15.­22. november.

«Music for New Millennium: The Classical Genre in Contemporary Society» - 6.­13. desember.

Informasjonsavdelingen har brosjyre og søknadsskjema. Tlf. 22 85 64 50.

Sommerkurs i California

Hvert år finansierer Norsk Romsenter, i samarbeid med ESA, to deltakere på International Space Universitys årlige 10-ukers sommerkurs. Støtten gis under forutsetning av en tilfredsstillende budsjettsituasjon for 1997. Stipendene gis vanligvis til ferske cand.scient.- eller siv.ing.-studenter i avsluttende fase. Søknadsskjema fås hos Hilde Skottevik, tlf. 22 52 38 00. Søknadsfristen er 1. januar 1997.
Uniforum 19/96
Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere