Innkalling til valgmøter for valg til Kollegierådet

Uniforum 19/96

Det akademiske kollegium har i møte 3.desember 1996 fastsatt valgmøtedagen for valg til Kollegierådet til tirsdag 4. februar 1997 kl. 15.00. Sted for valgmøtene vil bli kunngjort senere.

Kollegierådet har 31 representanter, som fordeler seg på 16 representanter fra gruppen fast vitenskapelig tilsatte, to fra gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte, fem fra gruppen teknisk/administrativt tilsatte og åtte studentrepresentanter.

Fast vitenskapelig tilsatte fra enheter utenom fakultetene

Valgperioden er fram til 31. desember 1999.

Alle tilsatte i faste vitenskapelige stillinger fra enheter utenom fakultetene ved Universitetet i Oslo innkalles til valgmøte for valg av én representant og vararepresentant tirsdag 4. februar 1997 kl. 15.00.

Midlertidig vitenskapelig tilsatte ved hele universitetet

Valgperioden er fram til 31. desember 1999.

Alle tilsatte i midlertidige vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo innkalles til valgmøte for valg av to representanter og vararepresentanter tirsdag 4. februar 1997 kl. 15.00.

Teknisk/administrative tilsatte ved hele universitetet

Valgperioden er fram til 31. desember 1999.

Alle tilsatte i tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Oslo innkalles til valgmøte for valg av fem representanter og vararepresentanter tirsdag 2. februar 1997 kl. 15.00.

Forslag fremmes skriftlig på valgmøtet

Valgmøtet skal velge valgstyre med formann. Valgmøtet kan enstemmig beslutte at valget helt eller delvis skal avsluttes på møtet.

Dersom et valg ikke blir avsluttet på møtet, gjennomføres valget ved postavstemming. Alle stemmeberettigede vil da få tilsendt stemmesedler m.v. Hvis et valg gjennomføres som postvalg, vil alle forslagsstillere få anledning til å sende ut valginformasjon. Et sett adresselapper vil da bli stilt til disposisjon for forslagsstillerne.

Det gjøres oppmerksom på at alle stemmeberettigede skal ha anledning til å delta på valgmøtene.


Uniforum 19/96
Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere