Uniforum-MAL

Uniforum 19/96

Det juridiske fakultet

Cand.jur. Svein Eng vil lørdag 14. desember kl. 10.15 i Universitetets Aula, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Definisjoner, karakteristikker og interesser. Bidrag til u/enighetsanalyse; med særlig på jus og allmenn rettsteori» for den juridiske doktorgrad.

Det medisinske fakultet

Cand.polit. Annett Arntzen vil lørdag 14. desember kl. 10.15 i Auditorie 14, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Sociodemographic and outcomes of pregnancy. Epidemiological studies based on the Medical Birth Registry and Census data» for den filosofiske doktorgrad.

Siv.ing. Anne Dybwad vil tirsdag 17. desember kl. 10.15 i Auditoriet, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus offentlig forsvare sin avhandling «Peptide Phage Libraries as a Tool for the Selection of Ligands for In Vivo Produced Antibodies: Identification of Potential B- and T-Cell Targets in Autoimmune Diseases» for den filosofiske doktorgrad.

Mag.art. Anders Skrondal vil onsdag 18. desember kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Latent Trait, Multilevel and Repeated Measurement Modelling with Incomplete Data of Mixed Measurement Levels» for den filosofiske doktorgrad.

M.Sc. Bang Qian Xu vil onsdag 18. desember kl. 10.15 i Auditorium I, Patologibygningen, Rikshospitalet offentlig forsvare sin avhandling «Characterization of Ethylmorphine Metabolism. Studies on Metabolism of Ethylmorphine in Rat Liver Preparations In Vitro» for den filosofiske doktorgrad.

Diplom-Biologin Vasanti Natarajan vil fredag 20. desember kl. 10.15 i Nye Auditorium 13, Bygning for preklinisk medisin offentlig forsvare sin avhandling «Interactions of the plasma retinol binding protein: Functional analysis of the C-terminus in secretion and receptor binding» for den filosofiske doktorgrad.

Siv.ing. Gunnar Brunborg vil fredag 20. desember kl. 10.15 i Auditoriet, Folkehelsa, Geitmyrsvn. 75 offentlig forsvare sin avhandling «Alkaline Elution of Damaged DNA» for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Dag Årsland vil lørdag 21. desember kl. 10.15 i Auditorium 1, Avdeling for helsefag, Høgskolen i Stavanger, Ullandhaug offentlig forsvare sin avhandling «Language and the Cholinergic Hypothesis of Alzheimer's Disease» for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Jorunn Bjørgum vil lørdag 14. desember kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Tranmæl og radikaliseringen av norsk arbeiderbevegelse 1906-1918» for dr.philos.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Siv.ing. Tine Rørvik forsvarte 3. desember sin avhandling «Isobutane/2-butene alkylation over potential heterogeneous catalysts in a slurry teactor» for dr.scient.-graden.

Cand.real. Jens Kaasbøll forsvarte 6. desember sin avhandling «Aspects of object-oriented modelling: Concepts for analysis and guidelines for design» for den filosofiske doktorgrad.

Cand.scient. Ingunn Christine Munch forsvarte 6. desember sin avhandling «How rats economize - energy conservation in starvation and semi-starvation» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Christine Bjørge forsvarte 9. desember sin avhandling «DNA Damage as Passible Mechanism in Testicular Toxicity» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Børge Holme forsvarer torsdag 12. desember kl.13.00 i Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen, Blindern offentlig sin avhandling «Structures in Reduced Magnetite. An investigation into the Porous Iron Ammonia Synthesis Catalyst» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Bjørnar Synstad forsvarer torsdag 12. desember kl. 10.15 i Auditorium 1, Kristine Bonnevies hus offentlig sin avhandling «Malate dehydrogenase from the thermophilic green bacterium Chloroflexus aurantiacus. Isolation, characterisation and expression of the gene» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Lars Kristiansen vil fredag 13. desember kl. 13.15 i lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadalleen 21 offentlig forsvare sin avhandling «Papers on Subrecursion Theory» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Jon Gjerde vil fredag 13. desember kl. 12.15 i Auditorium 4, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Existence and Uniqueness of White Noise Stochastic Partial Differential Equations» for dr.scient.-graden.

B.Sc. Eric Alexander Camerer vil lørdag 14. desember kl. 10.15 i Auditorum 2, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Aspects of the cell biology of the tissue factor pathway of blood coagulation» for dr.scient.-graden.

M.Sc. Irina Krasovskaia vil tirsdag 17. desember kl. 10.00 i Auditorium 1, Institutt for geologi, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Stability of river flow regimes» for den filosofiske doktorgrad.

M.Sc. Peter Gufu Oba vil tirsdag 17. desember kl. 10.15 i Auditorium 2, Kristine Bonnevies hus, Blindern offentlig forsvare sin avhading «Experimental approaches to range management in equilibrial and non-equilibrial ecological systems in Northwestern Kenya» for den filosofiske doktorgrad.

Cand.scient. Olaf Kristoffer Huseby vil torsdag 19. desember kl. 14.00 i Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Geometrical Studies of Complex Geological Media Using Scaling Laws» for dr.scient.-graden.

Diplom-physiker Thomas Rage vil fredag 20. desember kl. 13.15 i Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Studies of Tracer Dispersion and Fluid Flow in Porous Media» for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.oecon. Ingunn M. Lønning vil fredag 13. desember kl. 14.15 i Ragnar Frischs auditorium (Ullevål kino) offentlig forsvare sin avhandling «Controlling Inflation by Use of the Interest Rate: The Critical Roles of Fiscal Policy and Government Debt» for dr.polit.-graden.

Cand.psychol. Liv Mette Gulbrandsen vil fredag 13. desember kl. 10.15 i Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78 offentlig forsvare sin avhandling «Kulturens barn: En utviklingspsykologisk studie i åtte-niåringers sosiale landskap» for dr.psychol.graden.

Cand.psychol. Tor Jenssen vil fredag 13. desember kl. 09.15 i Ragnar Frischs Auditorium, (Ullevål kino) offentlig forsvare sin avhandling «An Evaluation of the Deinstitutionalization of Persons with Developmental Disabilities in Norway» for dr.psychol.-graden.

Cand.oecon. Karine Nyborg vil fredag 20. desember kl. 14.15 i Ragnar Frischs auditorium (Ullevål kino) offentlig forsvare sin avhandling «Information Requirements for environmental Policy Making» for dr.polit.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Cand.paed.spec. Inger-Lise Sæther forsvarer torsdag 12. desember kl. 10.15 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, offentlig sin avhandling «Behandlingstilbudet for mennesker med leppe-kjeve-ganespalte i Norge. Fra pionerinnsats til sentralisert tverrfaglig teamarbeid mellom spesialpedagogikk og medisinske fag» for dr.scient.-graden.
Uniforum 19/96
Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere