Retten til å velge selv

Uniforum 19/96

MAC eller PC:

­ Jeg personlig vil ikke bruke tid på å argumentere overfor IT-direktøren om mine «særlige grunner» i forbindelse med nye innkjøp, skriver Asbjørn Vøllestad.

Jeg leser med interesse det som sies av IT-direktør Arne Laukholm Uniforum den 28. 11. 1996. Det innføres her noe som jeg oppfatter som en sterk føring på hva de vitenskapelig ansatte (og spesielt de administrative) skal satse på av data-verktøy i framtiden. Han forsøker imidlertid å sukre pillen ved å si «Maskiner til vitenskapelige formål kan imidlertid godt være Macintosh dersom særlig grunner taler for det». Jeg personlig vil ikke bruke tid på å argumentere overfor IT-direktøren om mine mulige «særlige grunner» i forbindelse med nye innkjøp. Jeg forventer at vi fortsatt kan kjøpe inn det verktøy som vurderes som mest egnet for oss sjøl og det nasjonale og internasjonale arbeidsfellesskap vi er en del av. Og denne vurderingen tar jeg sjøl sammen med den lokale IT-ansvarlige. Dersom jeg synes at Mac er det beste verktøyet, så kjøper jeg det, og jeg forventer at IT-seksjonen ved Universitetet i Oslo sørger for at det finnes brukerstøtte.

I disse effektiviseringstider er det viktig å holde klart for seg hva det er vi driver med. Vi driver forskning, undervisning og formidling; tiltaksom gjør at disse primærfunksjonene kan utføres bedre og mer effektivt, går vi inn for. Tiltak som helt klart ikke vil virke på denne måten har ikke livets rett, selv om det kanskje hadde blitt litt enklere for IT-direktøren.

Dekreter fra høyt hold à la Jeltsin blir heller ikke særlig godt mottatt i et i utgangspunktet individualistisk system.

Asbjørn Vøllestad, professor

Biologisk institutt


Uniforum 19/96
Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere