Uniforum-MAL

Uniforum 19/96

En universitetshistorie blir til

De første heftene i en skriftserie fra prosjektet Forum for universitetshistorie er nå utkommet. Det er Sivert Langholm: Helheten og delene. Hvordan skrive en 200 års historie for Universitetet i Oslo?, John Peter Collett: Det Kongelige Frederiks Universitet blir til, Preben Munthe: Thomas Sinding - en universitetslærer og Konferanserapport. Rosendal 18.-20. september 1996.

Om ett års tid vil en kortfattet håndbok for universitetshistorie foreligge. Det store publiseringsprosjektet til Forum for universitetshistorie er imidlertid verket om universitetets 200- årige historie. Det skal være ferdig til jubileet i år 2011. Sivert Langholm lager en skisse av planene for verket i skriftet Helheten og delene. Verket skal på best mulig måte fange helheten i denne historien. Vitenskapshistorien og institusjonshistorien skal sees under ett. Han skriver at det er viktig å få fatt i vitenskapens dynamikk. Denne må sees i forhold til faglige nettverk som strekker seg ut over det enkelte universitet. Det må sees i sammenheng med utdanningen av studenter, med politiske og styringsmessige tiltak og med universitetspolitikken. Universitetspersonalets sosiologi og sosialhistori bør sees som en del av denne helheten, mener han.


Uniforum 19/96

Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere