­ Sats på utdanning, men velg med omhu!

Uniforum 19/96

Videregående skole-dag '96:

Sats på utdanning, sa utredningskonsulent Jane Baekken fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning på universitetets åpne dag for elever fra videregående skoler fredag 29. november.

Av Margareth B. Bentsen

Jane Baekken ba elevene være skeptiske til de dystre prognosene, som avisene har presentert om akademikernes situasjon på arbeidsmarkedet.

­ Arbeidsmarkedet kan forandre seg. Nye muligheter kan åpne seg for den enkelte yrkesgruppe. Juristene blir for eksempel mer og mer brukt av sosialkontorene. Men jo mer populær utdanning du velger, desto mer utradisjonell må du kanskje være når du skal søke deg jobb. Du må kanskje velge et bosted som ikke ligger så sentralt, eller en jobb der du ikke får utnyttet kompetansen din fullt ut, sa hun.

Helsefagutdannede har i dag ikke problemer med å få jobb. Det utdannes for få i forhold til behovet. Humanistene har et greit arbeidsmarked. Det skyldes at en del humanister går av med pensjon, slik at det skapes et erstatningsbehov. Juristene og samfunnsviterne har problemer på arbeidsmarkedet. Mange konkurrerer om de samme jobbene. For realistene er situasjonen avhengig av hvilket fag de har valgt. Lavere investeringstakt på oljesektoren gjør at det er færre jobber der. Mens informatikkandidatene klarer seg bra.

Førstevalget til (fra venste:) Tonje Olsen, Kristina Schjelde og Liv Eirin Pedersen fra Ski videregående skole er musikk. Liv Eirin er også interessert i språk. Hun mener det er viktig å gjøre det man har lyst til. (Foto: Ståle Skogstad)


Uniforum 19/96

Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere