Ernæringslinjen til universitetet

Uniforum 19/96

Fra neste år vil «Nordiska høgskolan för hushållsvetenskap» (NHHH) bli nedlagt. Ernæringslinjen fra høyskolen blir overført til Universitetet i Oslo.

AV GRO LIEN GARBO

Universitetet har huset ernæringslinjen i de 30 årene den nordiske husholdsvitenskapelige høyskolen har eksistert. Overtakelsen ble behørig feiret med foredrag, taler og festivitas på universitetet i slutten av forrige måned.

Underdirektør Karen Nossum Bie hilste på vegne av Nordisk Forskningspolitisk Råd og understreket at folk aldri har vært så opplyst om mat og ernæring som i dag, men at teori og praksis ikke alltid følges ad. Hun sa at Ernæringslinjen har vært en pådriver for å få til et godt og nyttig kosthold.

Bestyrer for Ernæringslinjen, Wenche Barth Eide, sa at Ernæringslinjen stadig har vært forut for sin tid med å tematisere aktuelle temaer ­ blant annet kreft og kosthold. Professor ved Institutt for ernæringsforskning, Kaare R. Norum, lovet de frammøtte representanter for det nordiske husholdsvitenskapelige miljøet at det fortsatt skal tenkes både nordisk og internasjonalt fra det sammenslåtte ernæringsmiljøet.
Også rektor Lucy Smith og ekspedisjonssjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Jan S. Levy holdt hilsningstaler. Levy understreket at universitetet opptrer profesjonelt og godt når det gjelder denne typen overtakelser.

RINGEN SLUTTET: Wenche Barth Eide fra NHHH og Kaare R. Norum fra universitetet har samarbeidet i en årreke. Når Ernæringslinjen nå legges inn under universitetet er ringen sluttet. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 19/96

Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere