Mye utelatt i nasjonal strategi

Uniforum 19/96

Riksbibliotektjenesten har sendt Norges forskningsråd en høringsuttalelse om Nasjonal strategi for allmennrettet forskningsformidling. De fremhever at det er viktig at ha et bredere perspektiv på allmennrettet forskningsformidling, enn det utkastet til Forskningsrådets strategi har. De ønsker ikke å skille mellom allmennrettet og brukerrettet forskningsformidling, slik det blir gjort i utkastet fra Forskningsrådet. Allmennrettet forskningsformidling er å fortelle om forskning. Det bør også omfatte det å sørge for at forskning blir gjort tilgjengelig for allmennheten, mener de. Riksbibliotektjenesten mener blant annet at det bør legges opp en enkel tilgang til kvalitetssikrede nasjonale og internasjonale faglige databaser.

«Vi er av den mening at dersom forskning skal få den rolle den fortjener i norsk samfunnsliv, er det bra, men ikke tilstrekkelig, å motivere lærere og journalister, som notatet legger stor vekt på. En vel så stor utfordring er det å legge til rette for at forskningsresultater kan bli oppfattet av den enkelte som et viktig supplement til min situasjon.»

I høringsuttalelsen påpeker Riksbibliotektjenesten at den formidlingen av kunnskap som fag- og forskningsbibliotekene driver, ikke er kommet med i Nasjonal strategi for allmennrettet forskningsformidling.

Det heter videre: «Vi tillater oss å peke på behovet for sterkere fokusering på målene for de aktiviteter som foreslås, inkludert en nærmere diskusjon av midler for å nå disse mål. Her burde blant annet medieforskningen ha noe å bidra med.»


Uniforum 19/96

Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere