Til lunsj hos Lucy

Uniforum 19/96

­ Vi håper at du som rektor ved Universitetet i Oslo vil arbeide for økt bevissthet og kunnskap hos de ansatte. Som studenter med fremmedkulturell bakgrunn skal vi ikke måtte akseptere forskjellsbehandling fra for eksempel forelesere, sier Abid Ali Teepo og Samya Ansar.

AV INGEBORG WIESE

De to studentene med pakistansk bakgrunn sa dette under en lunsj hos rektor Lucy Smith nylig. Sammen med tre norske representanter fra Studentparlamentet inviterte hun til en samtale om hva man kan gjøre for at den såkalte annen generasjonen av innvandrere skal trives bedre på Blindern.

Utgangspunktet for rektors initiativ var en reportasje i Uniforum i oktober hvor studenter med fremmedkulturell bakgrunn ga uttrykk for at de følte seg isolerte og avviste av både forelesere og medstudenter på universitetet.

TRENGER TILLITSFORHOLD TIL LÆRERE

­ Vi synes at lærerne ved universitetet har et spesielt ansvar, fordi vi trenger å opparbeide et tillitsforhold til dem. Hvis vitenskapelig ansatte bevisst går inn for å integrere sine studenter, og gir oss den samme positive oppmerksomheten som norske studenter, da vil det være med på å påvirke også studentenes holdninger, mente Abid Ali Teepo og Samya Ansar.

Begge to er aktive i Pakistansk studentforening (PSS). Foreningen har rundt 80 medlemmer, og ved siden av faglige og sosiale aktiviteter på Blindern er de opptatt av å drive motiveringsarbeid blant elever i den videregående skolen. Da PSS i vår arrangerte informasjonsmøte om høyere utdanning for pakistanske elever og foresatte, kom det rundt 600 interesserte. Sophus Lies auditorium ble for lite. Derfor benyttet de to studentene anledningen til å spørre rektor om hjelp til rimelig leie av Chateau Neuf neste år.

­ Det bør vi klare å ordne, svarte rektor, og uttrykte samtidig glede over den store interessen for høyere utdanning blant skoleelever med pakistansk bakgrunn.

­ Det er vel og bra at dere danner deres egne studentforeninger, men nå er det viktig at dere også kaster dere inn i det normale studentdemokratiet, sa rektor, og de tre fra Studentparlamentet var enige i at studenter med utenlandsk bakgrunn ofte er for dårlig representert i studentfora.

­ Unge mennesker har et stort behov for rollemodeller. Jo flere av dere som synes som vanlige norske studenter, desto bedre, mente rektor.

Alle rundt bordet var positive til fadderordningen. PSS ønsket å bli trukket mer aktivt inn i arbeidet som faddere, både til nye norske studenter og som en ekstra støtte til studenter med pakistansk bakgrunn.

«LIKER Å KALLE MEG MUSLIM»

Verken Samya Ansar eller Abid Ali Teepo ønsker merkelappen «annen generasjons innvandrer». Samya er dessuten født i Norge, og har dermed aldri innvandret. ­ Vi ønsker å være norske med pakistansk bakgrunn. Vi er begge deler, og det er helt greit for oss.

Samya Ansar la vekt på at hun ønsket å bli verdsatt ut fra holdninger og leveregler, ikke hudfarge og etnisk bakgrunn.

­ Jeg liker å kalle meg muslim, for det forteller mest om meg, sa hun.

Hun mente at det først og fremst var mangel på kunnskap om muslimer som gjorde at det ble sett på som spesielt eller oppsiktsvekkende.

­ Folks mistro er ikke negativt ment, tror jeg, de snakker bare ut fra den kunnskapen de har, eller ikke har, sa hun, men var enig med de norske studentene i at å sette merkelapper på mennesker etter religion eller etnisk bakgrunn uansett ikke var noe mål.

Samya Ansar og Abid Ali Teepo ønsket å takke Lucy Smith for hennes initiativ. De hadde gledet seg lenge til å møte henne, og ga uttrykk for at de opplevde møtet som rektors oppriktige omtanke for dem, som representanter for en stadig voksende gruppe studenter.

LUNSJ HOS LUCY: Studenter med norsk og pakistansk bakgrunn møttes nylig hos rektor for å snakke om hvordan den såkalte «annen generasjonen innvandrere» kan få det bedre på universitetet. Fra venstre:

Abid Ali Teepo, rektor Lucy Smith, Samya Ansar og Mette Helén Refvik.

(Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 19/96

Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere