- Må prioritere de studentene vi har

Uniforum 19/96

Etter- og videreutdanning ved UiO

Universitetet i Oslo trenger en sterkere profilering og organisering av etter- og videreutdanningsarbeidet, mener dekan Lise Vislie ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

- Ja, men dette bør ikke gå på bekostning av det arbeidet universitetet gjør for de studentene vi allerede har, sier kollegierepresentant Rolv Mikkel Blakar.

AV BENTE IVERSEN I forrige kollegiemøte var universitetets engasjement og profil i etter- og videreutdanning oppe til diskusjon. Livslang læring er blitt et begrep etter at Thorbjørn Jagland lanserte det. Utdanningsminister Reidar Sandal har understreket at dette vil bli en av hans fanesaker. Til våren skal det legges fram en Ssortingsmelding på området, og i mellomtiden diskuteres saken ved UiO.

­ Diskusjonsnotatet fra Kollegiet er et viktig og verdifullt dokument som gir et godt grunnlag for å jobbe videre med saken. Men vi etterlyser en klarere profilering og en plan for organiseringen av etter- og videreutdanningsarbeidet ved universitetet, sier Lise Vislie, som er dekan ved UV-fakultetet.

Hun mener det er viktig å satse på dette arbeidet, men at de statlige bevilgningene på budsjettet må stå i samsvar med satsingen.

­ Dette er en aktivitet som vi bør satse på når universitetet har økonomisk og faglig overskudd til å gjøre arbeidet. De andre universitetene er mye bedre organisert og samarbeider om policy på dette feltet. I det nasjonale samarbeidet står UiO utenfor. Det beklager vi. Ved UV-fakultetet har instituttene vært aktive innenfor etter- og videreutdanning i lengre tid. Vi vil gjerne ha formalisert og organisert kursvirksomheten vår på en mer effektiv måte, men det er vanskelig før UiO har landet på sin strategi, sier Vislie.

Kollegierepresentant Rolv Mikkel Blakar mener at hvis universitetet blir tvunget til å prioritere satsingen mellom etter- og videreutdanning og de studentene man allerede har, bør universitetet først og fremst satse på studentene.

­ Vi bør basere arbeidet med etter- og videreutdanningen på det samarbeidet vi har med andre partnere på dette feltet, som for eksempel profesjonsforeningene. Universitetet bør ikke komme i en konkurransesituasjon med disse. For de fag hvor det ikke er foreninger å samarbeide med, må kanskje universitetet bygge opp en egen organisatorisk enhet, sier Blakar.


Uniforum 19/96

Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere