Budsjettet 1977: Små forandringer

Uniforum 19/96

Den interne fordelingen av universitetets penger i 1997 blir omtrent som den var i år. Men det blir noen endringer.

Her er de største endringene Kollegiet vedtok den 10. desember:

* Det skal brukes tre millioner kroner mer til vedlikehold.

* Innsatsområdene i Strategisk plan skal styrkes med en million kroner.

* Ti nye stipendiatstillinger skal opprettes, men det er fremdeles uklart hvilke fakulteter de havner på.

* Det blir bevilget to millioner kroner til tilrettelegging av boksamlingen i det nye Universitetsbiblioteket.

* Et professorat opprettes ved Senter for kvinneforskning.

* Det bevilges om lag ni millioner kroner til innføringen av de nye administrative systemene.

Kollegiet har vedtatt et flatt kutt for resten av universitetet. Blant annet stiger ikke bevilgningene til kjøp av varer og tjenester like mye som prisstigningen, og lønnsbudsjettet blir kuttet med 1,4prosent.

Kollegiet vedtok også å fortsette med en ny budsjettmodell der de fakultetene som produserer flest vekttall, også får flest penger. Vinnerne i år er Det juridiske og Det utdanningsvitenskapelige fakultet, mens Det matematisk-naturvitenskapelig og Det historisk-filosofiske fakultet er taperne. Totalt sett er likevel utslagene små.

M.T.

­ Vanskeligere jobb

­ Kollegiet har hatt en vanskeligere jobb med årets budsjett enn hva de har hatt tidligere, sier fungerende økonomidirektør Per Heitmann. Dette fordi universitetet i år ikke har hatt friske midler å fordele.

­ Alle nye tiltak har måttet finansieres ved å kutte i eksisterende aktiviteter. Det har vært en tyngre jobb enn hva Kollegiet har vært vant til, sier Heitmann. Han understreker imidlertid at det meste av budsjettet - nærmere 99 prosent -er lagt.

­ Sånn sett er det beskjedne midler man diskuterer, understreker han.

G.L.G.


Uniforum 19/96

Publisert 13. des. 1996 09:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere